تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Avatar از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۴۲.۱۵ ت
Jun 24, 2024
$0.022193
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۲۴.۳۰ ت
Jun 23, 2024
$0.022193
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۱۴.۶۴ ت
Jun 23, 2024
$0.022193
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۱۷.۳۰ ت
Jun 22, 2024
$0.022193
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۱۷.۱۶ ت
Jun 22, 2024
$0.022193
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۱۸.۸۳ ت
Jun 21, 2024
$0.022193
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۱۹.۱۱ ت
Jun 21, 2024
$0.022193
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۱۱.۰۳ ت
Jun 20, 2024
$0.022193
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۱۰.۶۹ ت
Jun 20, 2024
$0.022193
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۱۳.۴۳ ت
Jun 19, 2024
$0.022193
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۱۴.۳۶ ت
Jun 19, 2024
$0.022193
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۱۶.۴۳ ت
Jun 18, 2024
$0.022193
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۱۰.۳۷ ت
Jun 18, 2024
$0.022193
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۱۱.۸۳ ت
Jun 17, 2024
$0.022193
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۰۲.۴۸ ت
Jun 17, 2024
$0.022193
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۱۸.۹۸ ت
Jun 16, 2024
$0.022439
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۱۵.۷۹ ت
Jun 16, 2024
$0.022439
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۲.۱۷ ت
Jun 15, 2024
$0.022439
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۷.۹۳ ت
Jun 15, 2024
$0.022439
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۸.۴۴ ت
Jun 14, 2024
$0.022439
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۹.۰۹ ت
Jun 14, 2024
$0.022439
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۵.۲۷ ت
Jun 13, 2024
$0.022439
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۳.۳۹ ت
Jun 13, 2024
$0.022439
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۹.۸۶ ت
Jun 12, 2024
$0.022439
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۶.۷۵ ت
Jun 12, 2024
$0.022439
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۳۳.۱۷ ت
Jun 11, 2024
$0.022439
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۳۱.۲۸ ت
Jun 11, 2024
$0.022439
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۸.۹۷ ت
Jun 10, 2024
$0.022439
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۵.۱۴ ت
Jun 10, 2024
$0.022439
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۳.۲۷ ت
Jun 09, 2024
$0.022439
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۶.۷۶ ت
Jun 09, 2024
$0.022452
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۵۷.۲۶ ت
Jun 08, 2024
$0.022897
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۵۳.۶۹ ت
Jun 08, 2024
$0.022897
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۴۴.۸۲ ت
Jun 07, 2024
$0.022897
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۴۴.۸۹ ت
Jun 07, 2024
$0.022897
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۴۱.۴۳ ت
Jun 06, 2024
$0.022897
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۴۲.۸۱ ت
Jun 06, 2024
$0.022897
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۳۹.۹۴ ت
Jun 05, 2024
$0.022897
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۳۶.۶۱ ت
Jun 05, 2024
$0.022897
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۴۶.۱۳ ت
Jun 04, 2024
$0.022897
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۷۳.۳۶ ت
Jun 04, 2024
$0.023273
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۶۷.۸۱ ت
Jun 03, 2024
$0.023273
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۷۶.۶۴ ت
Jun 03, 2024
$0.023273
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۶۹.۰۲ ت
Jun 02, 2024
$0.023198
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۵۰.۰۰ ت
Jun 02, 2024
$0.023198
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۶۰.۸۲ ت
Jun 01, 2024
$0.023198
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۷۱.۵۵ ت
Jun 01, 2024
$0.023290
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۷۸.۷۰ ت
May 31, 2024
$0.023290
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۸۱.۸۶ ت
May 31, 2024
$0.023290
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۸۲.۳۶ ت
May 30, 2024
$0.023290

افزودن تراکنش

Avatar

AVATAR

  • AVATAR
  • IRT
  • USD