تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Athenas AI از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۵۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000422
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۵۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000422
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۶۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000422
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۸۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000422
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۸۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000422
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۷۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000422
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000439
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۹۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000439
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۲۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000427
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۳۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000427
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۴۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000427
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۵۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000427
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۵۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000427
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۶۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000443
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000443
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۸۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000443
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۴۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000443
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۴۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000443
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۶۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000462
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۵۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000462
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۷۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000481
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۳۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000508
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۳۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000508
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۴۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000508
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۵۸ ت
Jul 02, 2024
$0.000508
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۵۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000508
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۵۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000508
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۴۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000505
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۳۷ ت
Jun 30, 2024
$0.000507
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۱۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000507
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۳۵ ت
Jun 29, 2024
$0.000511
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۵۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000511
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۵۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000511
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۵۲ ت
Jun 27, 2024
$0.000511
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۱۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000511
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۹۳ ت
Jun 26, 2024
$0.000511
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۸۷ ت
Jun 26, 2024
$0.000511
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000509
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۵۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000531
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۴۴ ت
Jun 24, 2024
$0.000531
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۱۱ ت
Jun 24, 2024
$0.000531
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۶۹ ت
Jun 23, 2024
$0.000531
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۸۷ ت
Jun 23, 2024
$0.000538
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۹۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000538
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۹۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000538
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۹۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000538
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۹۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000538
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۷۹ ت
Jun 20, 2024
$0.000538
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۷۸ ت
Jun 20, 2024
$0.000538
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۸۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000538