تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Artificial Idiot از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۴ ت
Jul 20, 2024
$0.000061
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000057
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000057
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000057
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000053
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000053
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000053
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000053
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000053
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000053
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۰۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000052
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000048
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000048
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۹ ت
Jul 14, 2024
$0.000048
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000048
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000047
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000047
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000049
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000048
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000048
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000048
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000047
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000046
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000046
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000046
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۷۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000046
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000047
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000047
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۸۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000047
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000052
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000052
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000052
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000052
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000052
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000052
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000053
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000053
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۸ ت
Jul 02, 2024
$0.000054
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۳۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000054
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000051
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۶ ت
Jun 30, 2024
$0.000050
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000050
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000051
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000051
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000051
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000051
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۷ ت
Jun 27, 2024
$0.000051
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000051
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000051
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۲۴ ت
Jun 26, 2024
$0.000053