تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت arcadefi از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۹۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000808
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۹۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000808
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۲۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000808
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۸۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000796
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۳۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000805
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۲۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000805
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۲۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000805
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۰۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000796
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۲۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000733
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۴۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000733
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000733
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۸۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000733
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۴۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000777
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000777
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۲۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000829
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۳۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000829
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۵۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000829
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۳۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000829
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۳۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000829
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۲۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000829
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۹۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000890
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۸۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000938
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۸۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000938
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۰۸ ت
Jul 02, 2024
$0.000938
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۲۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000938
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۸۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000917
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۸۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000917
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۰۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000917
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۶۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000917
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۳۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000917
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۸۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000976
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۰۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000976
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۷۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000970
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۷۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000970
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۷۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000964
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۲۶ ت
Jun 26, 2024
$0.000964
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۹۰ ت
Jun 26, 2024
$0.001009
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۵۲ ت
Jun 25, 2024
$0.001009
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۸۶ ت
Jun 25, 2024
$0.001009
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۶۸ ت
Jun 24, 2024
$0.001009
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۰۶ ت
Jun 24, 2024
$0.001009
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۵۹ ت
Jun 23, 2024
$0.001048
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۶۲ ت
Jun 23, 2024
$0.001090
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۶۷ ت
Jun 22, 2024
$0.001089
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۶۶ ت
Jun 22, 2024
$0.001089
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۳۳ ت
Jun 21, 2024
$0.001082
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۵۰ ت
Jun 21, 2024
$0.001102
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۳.۱۰ ت
Jun 20, 2024
$0.001068
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۳.۰۸ ت
Jun 20, 2024
$0.001068
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۳.۲۱ ت
Jun 19, 2024
$0.001068