تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Apu از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۱۶۶۹ ت
Jul 23, 2024
$0.0000002
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۱۸۲ ت
Jul 22, 2024
$0.0000002
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۱۳۶ ت
Jul 21, 2024
$0.0000002
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۴۴۹۴ ت
Jul 20, 2024
$0.0000002
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۰۲۴ ت
Jul 19, 2024
$0.0000002
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۲۹۹۰ ت
Jul 18, 2024
$0.0000002
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۱۹۳۴ ت
Jul 17, 2024
$0.0000002
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۱۵۹۷ ت
Jul 16, 2024
$0.0000002
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۱۴۴۹ ت
Jul 15, 2024
$0.0000001
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۱۲۴۲ ت
Jul 14, 2024
$0.0000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۳۶۰۷ ت
Jul 13, 2024
$0.0000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۱۱۰۶ ت
Jul 12, 2024
$0.0000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۱۲۲۷ ت
Jul 11, 2024
$0.0000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۰۹۹ ت
Jul 10, 2024
$0.0000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۲۶۶ ت
Jul 09, 2024
$0.0000002
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۶۲۷۳ ت
Jul 08, 2024
$0.0000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۷۰۶۲ ت
Jul 07, 2024
$0.0000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۵۹۳۲ ت
Jul 06, 2024
$0.0000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۸۵۴۰ ت
Jul 05, 2024
$0.0000002
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۰۶۲۲ ت
Jul 04, 2024
$0.0000003
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۰۱۹۶ ت
Jul 03, 2024
$0.0000003
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۹۵۳۵ ت
Jul 02, 2024
$0.0000003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۹۸۸۱ ت
Jul 01, 2024
$0.0000003
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۰۵۳۰ ت
Jun 30, 2024
$0.0000003
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۰۹۳۴ ت
Jun 29, 2024
$0.0000003
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۰۷۲۵ ت
Jun 28, 2024
$0.0000003
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۰۲۹۳ ت
Jun 27, 2024
$0.0000003
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۹۹۶۱ ت
Jun 26, 2024
$0.0000003
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۸۴۲۸ ت
Jun 25, 2024
$0.0000003
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۱۳۱۷ ت
Jun 24, 2024
$0.0000003
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۲۵۳۸ ت
Jun 23, 2024
$0.0000003
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۲۹۲۴ ت
Jun 22, 2024
$0.0000003
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۱۹۷۲۱ ت
Jun 21, 2024
$0.0000003
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۰۹۴۶ ت
Jun 20, 2024
$0.0000003
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۱۸۹۷ ت
Jun 19, 2024
$0.0000003
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۰۶۴۷ ت
Jun 18, 2024
$0.0000003
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۹۱۰۹ ت
Jun 17, 2024
$0.0000003
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۱۹۳۰۹ ت
Jun 16, 2024
$0.0000003
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۰۲۰۲ ت
Jun 15, 2024
$0.0000003
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۰۵۴۱ ت
Jun 14, 2024
$0.0000003
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۰۲۸۲ ت
Jun 13, 2024
$0.0000003
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۰۴۳۴ ت
Jun 12, 2024
$0.0000003
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۳۷۹۰ ت
Jun 11, 2024
$0.0000004
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۴۸۲۴ ت
Jun 10, 2024
$0.0000004
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۳۶۵ ت
Jun 09, 2024
$0.0000004
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۰۶۵ ت
Jun 08, 2024
$0.0000004
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۱۰۷ ت
Jun 07, 2024
$0.0000004
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۲۳۸ ت
Jun 06, 2024
$0.0000004
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۴۷۳۸ ت
Jun 05, 2024
$0.0000004
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۱۰۴ ت
Jun 04, 2024
$0.0000004

افزودن تراکنش

Apu

APU

  • APU
  • IRT
  • USD