تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت APU GURL از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

15.52%
$0.000003
۰.۱ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۰۱ تومان
معاملات روزانه $29,389
ارزش بازار $1,271,343
عرضه کل 420,690,000,000 APUGURL
ارزش بازار رقیق شده $1,271,343
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۴۸۶۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000003
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۶۱۹۰۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000002
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۶۵۱۶۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۴۳۸۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۵۵۰۴۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۶۳۴۱۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000002
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۹۶۷۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۵۱۸۵۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۵۵۷۹۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۵۷۰۰۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000002
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۵۹۸۴۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۷۲۰۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۶۷۸۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۷۲۹۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000002
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۶۹۴۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۷۴۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۶۱۰۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۲۶۴۲۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000002
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۹۳۳۴۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۰۸۸۹۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۶۴۷۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000002
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۳۵۰۰۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000002
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۲۲۲۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۵۲۰۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۹۲۶۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۹۸۴۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000002
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۴۹۹۵۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۶۴۷۷۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۶۵۹۵۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۶۰۰۱۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000002
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۵۹۸۹۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۶۹۰۴۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۵۸۹۷۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000002
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۴۵۲۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000003
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۹۱۳۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۰۹۲۴۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۲۰۷۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۱۸۲۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۴۲۸۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۳۷۱۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۷۹۸۲۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000002
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۱۹۳۸۷۲ ت
Jul 03, 2024
$0.000003
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۱۰۸۴۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000003
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۲۳۶۸۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000003
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۳۹۶۹۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000003
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۴۸۸۱۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000004
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۴۳۲۷۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۴۲۸۳۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۵۵۷۷۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000004
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۵۳۱۷۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000004