تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۷۰
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Apron Network از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۸۹ ت
Jul 16, 2024
$0.001119
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۳۶ ت
Jul 13, 2024
$0.001374
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.001003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۷۱ ت
Jul 07, 2024
$0.001018
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۱۹ ت
Jul 04, 2024
$0.001023
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۹۷ ت
Jul 01, 2024
$0.001112
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۳۲ ت
Jun 28, 2024
$0.001174
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۶۲ ت
Jun 25, 2024
$0.001201
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۱۵ ت
Jun 22, 2024
$0.001182
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷۲.۷۶ ت
Jun 19, 2024
$0.001228
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸۲.۶۱ ت
Jun 16, 2024
$0.001408
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۲.۷۲ ت
Jun 13, 2024
$0.001402
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۸۱.۸۶ ت
Jun 10, 2024
$0.001386
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۳.۳۱ ت
Jun 07, 2024
$0.001418
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۸۹.۴۴ ت
Jun 04, 2024
$0.001515
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۹.۱۶ ت
Jun 01, 2024
$0.001514
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۴.۱۶ ت
May 29, 2024
$0.001784
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۳.۰۴ ت
May 26, 2024
$0.001451
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۸۷.۵۱ ت
May 23, 2024
$0.001522
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶.۷۶ ت
May 20, 2024
$0.001460
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶.۰۸ ت
May 17, 2024
$0.001470
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۹.۳۰ ت
May 14, 2024
$0.001507
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶.۷۴ ت
May 11, 2024
$0.001415
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۵.۲۷ ت
May 08, 2024
$0.001711
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۱.۸۲ ت
May 05, 2024
$0.001666
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۲.۰۳ ت
May 02, 2024
$0.001489
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹.۸۲ ت
Apr 29, 2024
$0.001640
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹.۳۹ ت
Apr 26, 2024
$0.001559
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۲.۴۴ ت
Apr 23, 2024
$0.001720
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۷.۳۳ ت
Apr 20, 2024
$0.001914
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۸.۷۰ ت
Apr 17, 2024
$0.001633
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۴.۷۵ ت
Apr 14, 2024
$0.001793
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۲.۹۱ ت
Apr 11, 2024
$0.002045
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۳.۳۷ ت
Apr 08, 2024
$0.002400
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۰.۴۵ ت
Apr 05, 2024
$0.002320
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۳.۶۴ ت
Apr 02, 2024
$0.002436
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۵.۵۹ ت
Mar 30, 2024
$0.002831
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۳.۲۱ ت
Mar 27, 2024
$0.002489
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۹.۷۵ ت
Mar 24, 2024
$0.001931
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۷.۶۲ ت
Mar 21, 2024
$0.001918
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۲.۳۱ ت
Mar 18, 2024
$0.002193
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۸.۲۱ ت
Mar 15, 2024
$0.002633
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۶.۸۴ ت
Mar 12, 2024
$0.002294
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۸.۷۳ ت
Mar 09, 2024
$0.002321
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۸.۴۵ ت
Mar 06, 2024
$0.002153
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۴.۱۷ ت
Mar 03, 2024
$0.002432
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۹۵.۰۶ ت
Feb 29, 2024
$0.001627
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۰.۷۵ ت
Feb 26, 2024
$0.001408
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷۶.۵۲ ت
Feb 23, 2024
$0.001334
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۲.۴۱ ت
Feb 20, 2024
$0.001285