تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ApeXit Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱۶.۴۲ ت
Jul 13, 2024
$0.003701
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۱۸.۲۷ ت
Jul 10, 2024
$0.003701
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲۴.۳۵ ت
Jul 07, 2024
$0.003701
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۷۵.۹۸ ت
Jul 04, 2024
$0.004469
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۰۶.۴۲ ت
Jul 01, 2024
$0.004943
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۲۱.۹۷ ت
Jun 28, 2024
$0.005229
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱۰.۷۹ ت
Jun 25, 2024
$0.005072
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۰۶.۲۵ ت
Jun 22, 2024
$0.005160
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۳۸.۱۵ ت
Jun 19, 2024
$0.005710
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۱.۶۶ ت
Jun 16, 2024
$0.007361
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۸۳.۵۳ ت
Jun 13, 2024
$0.008199
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۲۳.۲۶ ت
Jun 10, 2024
$0.008861
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۵۸.۲۶ ت
Jun 07, 2024
$0.009504
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۴.۰۹ ت
Jun 04, 2024
$0.009898
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۷۰.۶۷ ت
Jun 01, 2024
$0.009690
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۲۳.۸۲ ت
May 29, 2024
$0.010684
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۷۹.۶۵ ت
May 26, 2024
$0.011875
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۸۹.۸۰ ت
May 23, 2024
$0.010263
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴۲.۹۵ ت
May 20, 2024
$0.014192
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴۰.۰۸ ت
May 17, 2024
$0.009227
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۲۸.۱۰ ت
May 14, 2024
$0.010604
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸۴.۷۱ ت
May 11, 2024
$0.006278
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۰.۱۶ ت
May 08, 2024
$0.007480
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲۳.۶۹ ت
May 05, 2024
$0.008571
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹۸.۷۴ ت
May 02, 2024
$0.008072
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴۶.۵۴ ت
Apr 29, 2024
$0.007336
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲۲.۸۴ ت
Apr 26, 2024
$0.006636
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵۸.۵۴ ت
Apr 23, 2024
$0.007015
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵۴.۵۷ ت
Apr 20, 2024
$0.006833
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۴۲.۹۸ ت
Apr 17, 2024
$0.006655
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۱۷.۲۸ ت
Apr 14, 2024
$0.007438
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۲۳.۶۵ ت
Apr 11, 2024
$0.008057
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۱.۷۰ ت
Apr 08, 2024
$0.008322
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۷.۴۴ ت
Apr 05, 2024
$0.008288
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۹۴.۰۷ ت
Apr 02, 2024
$0.007835
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵۹۲.۰۳ ت
Mar 30, 2024
$0.009545
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۶۹.۱۳ ت
Mar 27, 2024
$0.009246
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴۹۶.۱۸ ت
Mar 24, 2024
$0.008001
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۳۰.۸۲ ت
Mar 21, 2024
$0.008659
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۸۳.۱۴ ت
Mar 18, 2024
$0.011323
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۶۱۰.۷۸ ت
Mar 15, 2024
$0.010168
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۰۵.۱۱ ت
Mar 12, 2024
$0.010146
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۸۲.۶۸ ت
Mar 09, 2024
$0.009749
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۶۴۱.۵۶ ت
Mar 06, 2024
$0.010757
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۳۵.۹۸ ت
Mar 03, 2024
$0.010728
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۷۵۳.۷۳ ت
Feb 29, 2024
$0.012902
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۰۴.۷۷ ت
Feb 26, 2024
$0.014033
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷۸۳.۵۶ ت
Feb 23, 2024
$0.013660
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۴۱.۱۹ ت
Feb 20, 2024
$0.013159
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۷۵۶.۱۹ ت
Feb 17, 2024
$0.013572