تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت AnonTech از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳.۹۲ ت
Jul 18, 2024
$0.002144
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰۲.۴۰ ت
Jul 18, 2024
$0.003497
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۴۳.۵۴ ت
Jul 17, 2024
$0.004209
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰۸.۳۶ ت
Jul 17, 2024
$0.003590
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۸۷ ت
Jul 16, 2024
$0.001238
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۱۵ ت
Jul 16, 2024
$0.001124
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۰۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000601
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۱۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000601
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۹۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000598
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۸۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000616
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۲۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000726
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۷۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000730
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۹۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000730
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۹۶ ت
Jul 12, 2024
$0.000730
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۸۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000730
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۹۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000730
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۱۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000730
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۹۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000745
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۶۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000754
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۹۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000754
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۰۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000754
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۸۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000766
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۱۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000766
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۴۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000766
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۵۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000766
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۷۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000766
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۰۶ ت
Jul 05, 2024
$0.000808
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۲۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000843
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۰۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000843
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۸۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000872
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۸۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000873
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۳۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000880
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۱۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000891
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۲۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000891
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۱۸ ت
Jul 01, 2024
$0.001020
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۰۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000968
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵۵.۴۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000890
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۹۶ ت
Jun 30, 2024
$0.000921
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۹۷ ت
Jun 29, 2024
$0.001057
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۰۶ ت
Jun 29, 2024
$0.001062
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۸.۰۵ ت
Jun 28, 2024
$0.001105
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۵۸ ت
Jun 28, 2024
$0.001097
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۷۴ ت
Jun 27, 2024
$0.001051
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۸۰ ت
Jun 27, 2024
$0.001047
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۲۹ ت
Jun 26, 2024
$0.001047
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۹۲ ت
Jun 26, 2024
$0.001043
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۱۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000954
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۲۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000886
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۸۷ ت
Jun 24, 2024
$0.000865
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۸۰ ت
Jun 24, 2024
$0.000856