تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Altranium از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۳۹.۸۵ ت
Jul 21, 2024
$0.126184
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۹۸.۲۲ ت
Jul 21, 2024
$0.123747
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۶۰.۷۵ ت
Jul 20, 2024
$0.124674
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۵۸.۷۷ ت
Jul 20, 2024
$0.123027
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۳۸.۵۳ ت
Jul 20, 2024
$0.123107
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۲۵.۷۹ ت
Jul 20, 2024
$0.122876
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۹۸.۳۸ ت
Jul 19, 2024
$0.123387
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۹۳۵.۳۱ ت
Jul 19, 2024
$0.119821
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۱۴.۳۱ ت
Jul 19, 2024
$0.117802
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶,۸۴۶.۶۴ ت
Jul 19, 2024
$0.118346
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۷۴۹.۸۹ ت
Jul 18, 2024
$0.237953
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۰۱.۸۱ ت
Jul 18, 2024
$0.148840
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۹۳.۳۱ ت
Jul 18, 2024
$0.151858
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۸۰.۶۴ ت
Jul 18, 2024
$0.213927
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۸۲.۳۸ ت
Jul 17, 2024
$0.213946
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۴۵.۱۷ ت
Jul 17, 2024
$0.213399
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۹۹.۴۳ ت
Jul 17, 2024
$0.217505
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۴۷۲.۰۵ ت
Jul 17, 2024
$0.214931
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۰۷.۰۳ ت
Jul 16, 2024
$0.212177
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۲۵۷.۴۱ ت
Jul 16, 2024
$0.211258
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۹۲.۶۱ ت
Jul 16, 2024
$0.207511
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۳۶.۰۱ ت
Jul 16, 2024
$0.212844
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۳۹.۶۱ ت
Jul 15, 2024
$0.208819
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۲۲۲.۷۶ ت
Jul 15, 2024
$0.261084
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۳۵۸.۹۰ ت
Jul 15, 2024
$0.263819
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۹۳۶.۸۳ ت
Jul 15, 2024
$0.255330
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۷۵۲.۵۱ ت
Jul 14, 2024
$0.251230
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۵۹۹.۷۵ ت
Jul 14, 2024
$0.250017
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۵۶۵.۳۱ ت
Jul 14, 2024
$0.251171
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۳۲۴.۷۰ ت
Jul 14, 2024
$0.246539
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۲۴۱.۰۴ ت
Jul 13, 2024
$0.244781
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۱۳۵.۴۷ ت
Jul 13, 2024
$0.243314
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۸۳.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$0.240122
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۶۷.۷۳ ت
Jul 13, 2024
$0.240618
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۹۶.۷۵ ت
Jul 12, 2024
$0.240964
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۶۲.۶۳ ت
Jul 12, 2024
$0.237370
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۱۴.۹۲ ت
Jul 12, 2024
$0.238448
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۰۵.۵۰ ت
Jul 12, 2024
$0.238201
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۷۸.۸۴ ت
Jul 11, 2024
$0.240263
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۳۳۰.۱۸ ت
Jul 11, 2024
$0.244450
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۱۳۲.۱۱ ت
Jul 11, 2024
$0.240066
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۹۵.۷۹ ت
Jul 11, 2024
$0.240026
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۱۰۰.۱۲ ت
Jul 10, 2024
$0.239936
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۳۵۲.۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.242883
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۴۲۳.۷۴ ت
Jul 10, 2024
$0.245612
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۳۱۰.۰۱ ت
Jul 10, 2024
$0.242690
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۲۳۷.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.240589
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۲۱۳.۹۷ ت
Jul 09, 2024
$0.239916
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۵۸۰.۷۹ ت
Jul 09, 2024
$0.143574
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۴۶۲.۷۲ ت
Jul 09, 2024
$0.142052