تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Albino از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۵۶۹.۲۵ ت
Jul 19, 2024
$0.199978
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۶۱۲.۷۱ ت
Jul 17, 2024
$0.200122
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۷۰۴.۲۱ ت
Jul 15, 2024
$0.200072
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۶۹۵.۷۴ ت
Jul 13, 2024
$0.200046
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۷۴۴.۵۳ ت
Jul 11, 2024
$0.199988
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۱۳.۳۱ ت
Jul 09, 2024
$0.199973
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۲۲.۱۵ ت
Jul 07, 2024
$0.200017
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۷۶.۳۳ ت
Jul 05, 2024
$0.199963
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۳۱۱.۱۷ ت
Jul 03, 2024
$0.199681
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۹۶.۶۲ ت
Jul 01, 2024
$0.209672
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۷۲.۲۶ ت
Jun 29, 2024
$0.149725
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۳۱.۹۳ ت
Jun 27, 2024
$0.149900
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۸۴.۴۱ ت
Jun 25, 2024
$0.149912
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۸,۸۸۱.۷۸ ت
Jun 23, 2024
$0.149942
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸,۹۰۹.۲۶ ت
Jun 21, 2024
$0.149896
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸,۸۷۸.۱۲ ت
Jun 19, 2024
$0.149912
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۸,۷۹۷.۸۷ ت
Jun 17, 2024
$0.149913
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۸,۸۷۱.۹۸ ت
Jun 15, 2024
$0.149921
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸,۸۴۴.۰۱ ت
Jun 13, 2024
$0.149962
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۸,۸۹۴.۳۳ ت
Jun 11, 2024
$0.149921
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۸,۸۶۲.۴۶ ت
Jun 09, 2024
$0.149978
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۸,۸۰۶.۶۴ ت
Jun 07, 2024
$0.149938
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۸,۷۵۶.۶۰ ت
Jun 05, 2024
$0.150010
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۸,۸۶۷.۹۸ ت
Jun 03, 2024
$0.149919
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸,۸۲۴.۸۳ ت
Jun 01, 2024
$0.149855
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۸,۷۶۹.۵۸ ت
May 30, 2024
$0.149798
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۸,۶۵۱.۷۲ ت
May 28, 2024
$0.149875
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸,۵۸۳.۳۲ ت
May 26, 2024
$0.149980
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۸,۷۲۸.۱۶ ت
May 24, 2024
$0.149923
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۸,۵۵۶.۰۹ ت
May 22, 2024
$0.150002
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۴۰۴.۰۳ ت
May 20, 2024
$0.090983
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۲۹۹.۴۰ ت
May 18, 2024
$0.091037
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۴۹۶.۱۴ ت
May 16, 2024
$0.093555
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۵۳۸.۰۹ ت
May 14, 2024
$0.093500
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۶۸۶.۳۸ ت
May 12, 2024
$0.093498
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۷۲۲.۹۰ ت
May 10, 2024
$0.093517
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۷۵۴.۰۵ ت
May 08, 2024
$0.093541
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۶۸۹.۶۳ ت
May 06, 2024
$0.093549
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۷۷۳.۹۱ ت
May 04, 2024
$0.093575
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۶۳۸.۴۶ ت
May 02, 2024
$0.139817
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۶۱۴.۴۷ ت
Apr 30, 2024
$0.139961
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۶۰۷.۲۵ ت
Apr 28, 2024
$0.139905
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸,۹۱۸.۵۱ ت
Apr 26, 2024
$0.139970
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۰۸۵.۴۴ ت
Apr 24, 2024
$0.140014
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۱۴۱.۶۳ ت
Apr 22, 2024
$0.140049
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۳۱۸.۵۴ ت
Apr 20, 2024
$0.140084
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۹,۳۹۲.۶۶ ت
Apr 18, 2024
$0.140018
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۷,۵۹۲.۵۸ ت
Apr 16, 2024
$0.112388
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۰,۴۴۴.۰۵ ت
Apr 14, 2024
$0.150179
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۹,۸۰۵.۲۹ ت
Apr 12, 2024
$0.150040