تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Airbloc از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳

2.12%
$0.001166
۶۷ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۰۴ تومان
معاملات روزانه $114,274
ارزش بازار $0
عرضه کل 0 ABL
ارزش بازار رقیق شده $0
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۶۶ ت
Jul 13, 2024
$0.001157
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۸۲ ت
Jul 07, 2024
$0.001168
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۷۴ ت
Jul 01, 2024
$0.001205
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۰۶ ت
Jun 25, 2024
$0.001159
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷۴.۰۸ ت
Jun 19, 2024
$0.001250
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۷.۷۱ ت
Jun 13, 2024
$0.001317
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۹.۹۸ ت
Jun 07, 2024
$0.001361
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۶.۶۳ ت
Jun 01, 2024
$0.001301
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۶.۲۵ ت
May 26, 2024
$0.001332
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵.۹۵ ت
May 20, 2024
$0.001278
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۱.۸۰ ت
May 14, 2024
$0.001212
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۴.۲۳ ت
May 08, 2024
$0.001206
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶.۰۸ ت
May 02, 2024
$0.001231
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۸.۸۰ ت
Apr 26, 2024
$0.001236
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹.۷۳ ت
Apr 20, 2024
$0.000747
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۱.۵۷ ت
Apr 14, 2024
$0.001891
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۱۸.۷۵ ت
Apr 08, 2024
$0.003424
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۰.۷۶ ت
Apr 02, 2024
$0.002708
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۲.۵۰ ت
Mar 27, 2024
$0.001990
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۵.۱۱ ت
Mar 21, 2024
$0.001877
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۶.۱۲ ت
Mar 15, 2024
$0.002432
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۳.۴۵ ت
Mar 09, 2024
$0.001898
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۹۱.۶۶ ت
Mar 03, 2024
$0.006607
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۰.۰۴ ت
Feb 26, 2024
$0.003662
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۰.۰۹ ت
Feb 20, 2024
$0.004440
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۱۱.۷۷ ت
Feb 14, 2024
$0.003839
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۴۷.۸۴ ت
Feb 08, 2024
$0.004468
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۹.۷۸ ت
Feb 02, 2024
$0.003086
۰۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۷۶.۸۳ ت
Jan 27, 2024
$0.003192
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۷.۰۹ ت
Jan 21, 2024
$0.002919
۲۵ دی ۱۴۰۲
۱۵۹.۸۷ ت
Jan 15, 2024
$0.002998
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۸۰.۰۸ ت
Jan 09, 2024
$0.003500
۱۳ دی ۱۴۰۲
۱۹۱.۱۸ ت
Jan 03, 2024
$0.003739
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۱۸.۶۷ ت
Dec 28, 2023
$0.004321
۰۱ دی ۱۴۰۲
۲۴۵.۶۸ ت
Dec 22, 2023
$0.004909
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۲۳۹.۶۷ ت
Dec 16, 2023
$0.004719
۱۹ آذر ۱۴۰۲
۲۸۳.۶۷ ت
Dec 10, 2023
$0.005616
۱۳ آذر ۱۴۰۲
۱۷۱.۸۳ ت
Dec 04, 2023
$0.003400
۰۷ آذر ۱۴۰۲
۲۲۸.۰۶ ت
Nov 28, 2023
$0.004488
۰۱ آذر ۱۴۰۲
۲۰۸.۸۹ ت
Nov 22, 2023
$0.004089
۲۵ آبان ۱۴۰۲
۱۶۴.۸۱ ت
Nov 16, 2023
$0.003219
۱۹ آبان ۱۴۰۲
۱۶۴.۴۰ ت
Nov 10, 2023
$0.003187
۱۳ آبان ۱۴۰۲
۱۶۴.۷۰ ت
Nov 04, 2023
$0.003174
۰۷ آبان ۱۴۰۲
۱۶۰.۰۱ ت
Oct 29, 2023
$0.003064
۰۱ آبان ۱۴۰۲
۱۵۶.۳۵ ت
Oct 23, 2023
$0.003085
۲۵ مهر ۱۴۰۲
۱۴۲.۸۴ ت
Oct 17, 2023
$0.002816
۱۹ مهر ۱۴۰۲
۱۶۵.۲۹ ت
Oct 11, 2023
$0.003125
۱۳ مهر ۱۴۰۲
۱۶۳.۸۹ ت
Oct 05, 2023
$0.003258
۰۷ مهر ۱۴۰۲
۱۵۴.۱۸ ت
Sep 29, 2023
$0.003112
۰۱ مهر ۱۴۰۲
۱۴۵.۵۲ ت
Sep 23, 2023
$0.002904