تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت AirCoin از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۵۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000000004
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۵۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000000004
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۴۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000000004
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۵۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000000004
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۵۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000000004
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۵۵ ت
Jun 16, 2024
$0.000000004
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۵۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000000004
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۸۵ ت
Jun 10, 2024
$0.000000004
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۹۷ ت
Jun 07, 2024
$0.000000005
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۶۵ ت
Jun 04, 2024
$0.000000004
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۵۲ ت
Jun 01, 2024
$0.000000004
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۵۱ ت
May 29, 2024
$0.000000004
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۶۴ ت
May 26, 2024
$0.000000004
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۰۲ ت
May 23, 2024
$0.000000005
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۸۱ ت
May 20, 2024
$0.000000004
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۷۳ ت
May 17, 2024
$0.000000004
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۲۹۴ ت
May 14, 2024
$0.000000004
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۰۹ ت
May 11, 2024
$0.000000005
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۱۱ ت
May 08, 2024
$0.000000005
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۳۰ ت
May 05, 2024
$0.000000005
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۰۴ ت
May 02, 2024
$0.000000004
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۲۵ ت
Apr 29, 2024
$0.000000005
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۳۷۱ ت
Apr 26, 2024
$0.000000005
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۶۶۴ ت
Apr 23, 2024
$0.00000001
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۰۷۶ ت
Apr 20, 2024
$0.00000001
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۰۲۳ ت
Apr 17, 2024
$0.00000001
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۱۹۳ ت
Apr 14, 2024
$0.00000001
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۳۲۱ ت
Apr 11, 2024
$0.00000002
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۵۰۵ ت
Apr 08, 2024
$0.00000002
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۶۸۳ ت
Apr 05, 2024
$0.00000002
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۶۴۲ ت
Apr 02, 2024
$0.00000002
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۷۳۰ ت
Mar 30, 2024
$0.00000002
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۶۸۴ ت
Mar 27, 2024
$0.00000002
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۷۲۴ ت
Mar 24, 2024
$0.00000002
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۰۰۱۷۹۷ ت
Mar 21, 2024
$0.00000002
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۷۷۱ ت
Mar 18, 2024
$0.00000002
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۸۱۱ ت
Mar 15, 2024
$0.00000003
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۷۱۹ ت
Mar 12, 2024
$0.00000002
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۹۴۸ ت
Mar 09, 2024
$0.00000003
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۷۴۵ ت
Mar 06, 2024
$0.00000002
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۷۸۷ ت
Mar 03, 2024
$0.00000003
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۲۰۶۱ ت
Feb 29, 2024
$0.00000003
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۲۰۳۸ ت
Feb 26, 2024
$0.00000003
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۲۰۵۷ ت
Feb 23, 2024
$0.00000003
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۰۰۲۰۲۷ ت
Feb 20, 2024
$0.00000003
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۹۴۱ ت
Feb 17, 2024
$0.00000003
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۶۹۷ ت
Feb 14, 2024
$0.00000003
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۷۴۳ ت
Feb 11, 2024
$0.00000003
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۶۸۵ ت
Feb 08, 2024
$0.00000003
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۰.۰۰۱۶۶۷ ت
Feb 05, 2024
$0.00000003