تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت AIGPU Token از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸.۲۵ ت
Jul 18, 2024
$0.003252
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۰.۰۴ ت
Jul 17, 2024
$0.003283
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۹.۷۸ ت
Jul 17, 2024
$0.003280
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۱.۱۲ ت
Jul 17, 2024
$0.003299
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷.۱۸ ت
Jul 17, 2024
$0.003225
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۰۳ ت
Jul 16, 2024
$0.003190
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸.۲۳ ت
Jul 16, 2024
$0.003244
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷.۴۹ ت
Jul 16, 2024
$0.003244
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۵۷ ت
Jul 16, 2024
$0.003201
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸۱.۴۶ ت
Jul 15, 2024
$0.003121
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸۲.۰۰ ت
Jul 15, 2024
$0.003121
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹.۵۲ ت
Jul 15, 2024
$0.003083
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶۴.۸۲ ت
Jul 15, 2024
$0.002817
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۴.۲۱ ت
Jul 14, 2024
$0.002796
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳.۹۲ ت
Jul 14, 2024
$0.002807
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۸۳ ت
Jul 14, 2024
$0.002790
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۴۱ ت
Jul 14, 2024
$0.002778
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۴۸ ت
Jul 13, 2024
$0.002758
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.002757
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹.۱۶ ت
Jul 13, 2024
$0.002733
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹.۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.002735
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸.۸۹ ت
Jul 12, 2024
$0.002716
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸.۹۲ ت
Jul 12, 2024
$0.002701
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۷.۹۴ ت
Jul 12, 2024
$0.002687
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸.۹۷ ت
Jul 12, 2024
$0.002703
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹.۵۰ ت
Jul 11, 2024
$0.002722
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۷.۷۵ ت
Jul 11, 2024
$0.002691
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۵.۵۶ ت
Jul 11, 2024
$0.002642
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.002747
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲.۳۸ ت
Jul 10, 2024
$0.002763
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۹۹ ت
Jul 10, 2024
$0.002741
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸.۹۳ ت
Jul 10, 2024
$0.002706
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۲۵ ت
Jul 10, 2024
$0.002734
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۶۵ ت
Jul 09, 2024
$0.002731
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲.۰۷ ت
Jul 09, 2024
$0.002735
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲.۳۲ ت
Jul 09, 2024
$0.002716
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵۸.۲۸ ت
Jul 09, 2024
$0.002656
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۸۱ ت
Jul 08, 2024
$0.002698
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹.۶۲ ت
Jul 08, 2024
$0.002672
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶۲.۵۶ ت
Jul 08, 2024
$0.002708
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳.۱۷ ت
Jul 08, 2024
$0.002727
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶۳.۲۸ ت
Jul 07, 2024
$0.002729
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶۶.۵۴ ت
Jul 07, 2024
$0.002771
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷۲.۷۴ ت
Jul 07, 2024
$0.002863
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷۷.۹۵ ت
Jul 07, 2024
$0.002936
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۶.۹۸ ت
Jul 06, 2024
$0.002914
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۴.۲۴ ت
Jul 06, 2024
$0.002871
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۹۷ ت
Jul 06, 2024
$0.002871
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۳.۲۰ ت
Jul 06, 2024
$0.002902
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷۳.۱۹ ت
Jul 05, 2024
$0.002818