تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ACoconut از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۰۲.۳۱ ت
Jun 25, 2024
$0.017992
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۶۹.۴۱ ت
Jun 21, 2024
$0.017992
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۶۶.۸۲ ت
Jun 17, 2024
$0.024994
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۲۵.۵۰ ت
Jun 13, 2024
$0.036041
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۱۷۹.۶۰ ت
Jun 09, 2024
$0.036885
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۷۷.۷۸ ت
Jun 05, 2024
$0.039020
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲,۰۳۰.۳۰ ت
Jun 01, 2024
$0.034476
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۹۰۳.۴۹ ت
May 28, 2024
$0.032974
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۲۰۰.۶۳ ت
May 24, 2024
$0.037800
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۱۸.۰۶ ت
May 20, 2024
$0.032292
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۳۳.۳۱ ت
May 16, 2024
$0.038015
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۲۶.۵۳ ت
May 12, 2024
$0.038254
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۸۲.۶۳ ت
May 08, 2024
$0.037107
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۴۴.۵۵ ت
May 04, 2024
$0.037997
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۳۱۱.۱۴ ت
Apr 30, 2024
$0.037549
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۰۸.۰۱ ت
Apr 26, 2024
$0.042500
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۹۶۲.۵۵ ت
Apr 22, 2024
$0.045386
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۵۸.۴۲ ت
Apr 18, 2024
$0.047083
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۸۲۹.۴۸ ت
Apr 14, 2024
$0.055065
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۵۷۴.۰۰ ت
Apr 10, 2024
$0.055039
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳,۴۰۵.۱۴ ت
Apr 06, 2024
$0.052476
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۹۴۸.۵۴ ت
Apr 02, 2024
$0.062617
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۵,۸۴۰.۵۶ ت
Mar 29, 2024
$0.094509
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵,۳۱۹.۱۸ ت
Mar 25, 2024
$0.086164
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۸۷۶.۳۱ ت
Mar 21, 2024
$0.079547
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۵,۱۵۶.۵۹ ت
Mar 17, 2024
$0.086258
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۵,۹۶۸.۷۷ ت
Mar 13, 2024
$0.099986
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵,۲۱۱.۳۲ ت
Mar 09, 2024
$0.087193
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۵,۳۱۶.۱۰ ت
Mar 05, 2024
$0.088132
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۵,۳۲۲.۵۸ ت
Mar 01, 2024
$0.089908
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵,۲۶۷.۳۰ ت
Feb 26, 2024
$0.091848
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵,۲۲۲.۹۱ ت
Feb 22, 2024
$0.091675
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴,۵۹۳.۰۸ ت
Feb 18, 2024
$0.082022
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴,۶۸۱.۴۳ ت
Feb 14, 2024
$0.084878
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴,۷۰۴.۳۷ ت
Feb 10, 2024
$0.085745
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴,۷۴۴.۶۸ ت
Feb 06, 2024
$0.085736
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴,۸۳۲.۹۰ ت
Feb 02, 2024
$0.082972
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴,۹۳۵.۳۸ ت
Jan 29, 2024
$0.086729
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴,۸۱۶.۴۲ ت
Jan 25, 2024
$0.086747
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۵,۲۶۸.۶۴ ت
Jan 21, 2024
$0.097912
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴,۹۴۹.۲۷ ت
Jan 17, 2024
$0.092683
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵,۴۴۴.۱۷ ت
Jan 13, 2024
$0.103761
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴,۷۷۰.۵۸ ت
Jan 09, 2024
$0.092725
۱۵ دی ۱۴۰۲
۵,۰۰۲.۵۹ ت
Jan 05, 2024
$0.097020
۱۱ دی ۱۴۰۲
۴,۹۸۵.۸۵ ت
Jan 01, 2024
$0.097395
۰۷ دی ۱۴۰۲
۴,۷۷۸.۰۵ ت
Dec 28, 2023
$0.094431
۰۳ دی ۱۴۰۲
۴,۵۵۹.۷۹ ت
Dec 24, 2023
$0.090907
۲۹ آذر ۱۴۰۲
۴,۹۲۳.۸۱ ت
Dec 20, 2023
$0.097305
۲۵ آذر ۱۴۰۲
۴,۸۷۶.۳۷ ت
Dec 16, 2023
$0.096027
۲۱ آذر ۱۴۰۲
۴,۸۰۲.۴۳ ت
Dec 12, 2023
$0.095014