تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت 300FIT NETWORK از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

2.66%
$0.000581
۳۳ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۸۱ تومان
معاملات روزانه $130,379
ارزش بازار $5,819,993
عرضه کل 10,000,000,000 FIT
ارزش بازار رقیق شده $5,819,993
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۲۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000634
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۲۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000515
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۸۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000581
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۹۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000521
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۷۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000484
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۷۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000518
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۷.۶۷ ت
Jun 17, 2024
$0.000641
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۰.۷۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000690
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۱.۳۹ ت
Jun 09, 2024
$0.000700
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۵.۲۱ ت
Jun 05, 2024
$0.000774
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۷.۹۳ ت
Jun 01, 2024
$0.000813
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۰.۷۵ ت
May 28, 2024
$0.000705
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۷.۳۶ ت
May 24, 2024
$0.000641
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷.۸۲ ت
May 20, 2024
$0.000636
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۴۵ ت
May 16, 2024
$0.000654
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹.۹۲ ت
May 12, 2024
$0.000656
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱.۱۹ ت
May 08, 2024
$0.000669
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰.۸۳ ت
May 04, 2024
$0.000661
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۴.۲۸ ت
Apr 30, 2024
$0.000719
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲.۸۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000672
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳.۵۰ ت
Apr 22, 2024
$0.000666
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۳.۰۵ ت
Apr 18, 2024
$0.000641
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۲.۰۶ ت
Apr 14, 2024
$0.000604
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۶.۸۵ ت
Apr 10, 2024
$0.000875
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۴.۱۹ ت
Apr 06, 2024
$0.000835
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۹.۲۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000938
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۰.۲۴ ت
Mar 29, 2024
$0.000975
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۶.۵۶ ت
Mar 25, 2024
$0.000916
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۳.۲۴ ت
Mar 21, 2024
$0.000868
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۰.۶۸ ت
Mar 17, 2024
$0.000847
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۸.۳۶ ت
Mar 13, 2024
$0.000977
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۳.۶۴ ت
Mar 09, 2024
$0.000897
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۴.۵۷ ت
Mar 05, 2024
$0.000738
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۴.۱۵ ت
Mar 01, 2024
$0.000576
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۹.۷۲ ت
Feb 26, 2024
$0.000518
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۸.۱۵ ت
Feb 22, 2024
$0.000494
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۷.۶۵ ت
Feb 18, 2024
$0.000493
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۶.۸۳ ت
Feb 14, 2024
$0.000486
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۶.۹۸ ت
Feb 10, 2024
$0.000491
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۵.۸۹ ت
Feb 06, 2024
$0.000467
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲۷.۱۱ ت
Feb 02, 2024
$0.000465
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۵.۲۸ ت
Jan 29, 2024
$0.000444
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۴.۷۱ ت
Jan 25, 2024
$0.000445
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۴.۷۶ ت
Jan 21, 2024
$0.000460
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۵.۴۳ ت
Jan 17, 2024
$0.000476
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۵.۵۰ ت
Jan 13, 2024
$0.000486
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۶.۳۴ ت
Jan 09, 2024
$0.000512
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۶.۱۹ ت
Jan 05, 2024
$0.000507
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۷.۴۸ ت
Jan 01, 2024
$0.000536
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۸.۰۹ ت
Dec 28, 2023
$0.000555