00: 00: 00
رویدادها

Barcelona Meetup

An informal evening to discuss everything Holochain. Learn the basics.


عصر غیر رسمی برای بحث در مورد همه چیز Holochain. اصول اولیه را یاد بگیرید

Barcelona Meetup

درباره نویسنده

Avatar

رویدادها

دیدگاه کاربران

avatar
  اشتراک  
اطلاع از