00: 00: 00

لیست کامل قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

  • حجم کل بازار : 286.19 میلیارد دلار
  • معاملات 24 ساعت : 55.54 میلیارد دلار
  • سهم بیت کوین : 57.26 درصد
  • تعداد ارزهای دیجیتال : 2,253
  • بازارهای فعال : 18,909
  • تعداد توکن ها : 719
محاسبه با نرخ
دلار آمریکا
در سنا :13,250 تومان
#نام کوینقیمتقیمت به تومان24 ساعتحجم بازارتعداد موجودتغییراتنمودار
600

BABB

$0.00015

2 تومان9.5 هزار دلار3.2 میلیون دلار21 میلیارد BAX

-5.64%

601

SelfSell

$0.00817

108 تومان2.84 میلیون دلار3.19 میلیون دلار390 میلیون SSC

-0.90%

602

Cloudbric

$0.00781

103 تومان188.35 هزار دلار3.16 میلیون دلار404.87 میلیون CLB

-9.62%

603

TE-FOOD

$0.00617

82 تومان20.37 هزار دلار3.15 میلیون دلار509.79 میلیون TFD

-0.41%

604

Wibson

$0.00123

16 تومان11.12 هزار دلار3.14 میلیون دلار2.55 میلیارد WIB

3.73%

605

PACcoin

$0.00044

6 تومان79.51 هزار دلار3.13 میلیون دلار7.12 میلیارد $PAC

-6.81%

606

Kambria

$0.00254

34 تومان324.51 هزار دلار3.13 میلیون دلار1.23 میلیارد KAT

12.17%

607

Lition

$0.12447

1,649 تومان1.65 میلیون دلار3.09 میلیون دلار24.83 میلیون LIT

-18.48%

608

FintruX Network

$0.03240

429 تومان6.79 هزار دلار3.08 میلیون دلار95 میلیون FTX

-2.65%

609

Peerplays

$0.67642

8,963 تومان123.82 هزار دلار3.04 میلیون دلار4.5 میلیون PPY

3.90%

610

Lamden

$0.02134

283 تومان6.03 هزار دلار3.03 میلیون دلار142.22 میلیون TAU

1.64%

611

Eligma Token

$0.02166

287 تومان271.93 هزار دلار3.03 میلیون دلار139.79 میلیون ELI

-0.91%

612

Gene Source Code Chain

$0.00811

108 تومان21.45 هزار دلار3.03 میلیون دلار372.95 میلیون GENE

16.79%

613

HTMLCOIN

$0.00006

1 تومان10.96 هزار دلار3.02 میلیون دلار53.07 میلیارد HTML

-10.87%

614

FREE Coin

$0.00000

0 تومان11.68 هزار دلار2.96 میلیون دلار8.7 تیلیارد FREE

19.40%

615

CargoX

$0.01905

252 تومان32.58 هزار دلار2.95 میلیون دلار154.87 میلیون CXO

8.81%

616

Myriad

$0.00175

23 تومان4.7 هزار دلار2.94 میلیون دلار1.68 میلیارد XMY

-8.48%

617

0Chain

$0.07316

969 تومان9.95 هزار دلار2.93 میلیون دلار40.12 میلیون ZCN

-7.34%

618

NeoWorld Cash

$0.00021

3 تومان278.81 هزار دلار2.92 میلیون دلار13.83 میلیارد NASH

-7.60%

619

NuShares

$0.00105

14 تومان22.22 هزار دلار2.91 میلیون دلار2.78 میلیارد NSR

-20.69%

620

YEE

$0.00211

28 تومان121.33 هزار دلار2.88 میلیون دلار1.37 میلیارد YEE

-0.36%

621

Covesting

$0.15895

2,106 تومان4.06 هزار دلار2.86 میلیون دلار18 میلیون COV

-6.80%

622

Hiveterminal Token

$0.00691

92 تومان85.37 هزار دلار2.83 میلیون دلار410.29 میلیون HVN

-9.71%

623

CVCoin

$0.22589

2,993 تومان462.78 هزار دلار2.8 میلیون دلار12.38 میلیون CVN

-0.13%

624

Xaurum

$0.03216

426 تومان3.41 هزار دلار2.79 میلیون دلار86.64 میلیون XAUR

-9.11%

625

Grid+

$0.07027

931 تومان33.65 هزار دلار2.76 میلیون دلار39.24 میلیون GRID

-17.16%

626

Vodi X

$0.01175

156 تومان1.3 میلیون دلار2.71 میلیون دلار230.48 میلیون VDX

1.27%

627

Chronobank

$3.77

50,001 تومان125.4 هزار دلار2.68 میلیون دلار710.11 هزار TIME

2.10%

628

Paragon

$0.04102

543 تومان29.61 هزار دلار2.66 میلیون دلار64.94 میلیون PRG

-2.95%

629

CoinPoker

$0.00826

109 تومان15.96 هزار دلار2.66 میلیون دلار322.41 میلیون CHP

0.45%

630

ZMINE

$0.01575

209 تومان20.83 هزار دلار2.66 میلیون دلار168.83 میلیون ZMN

-0.95%

631

Ubex

$0.00085

11 تومان381.62 هزار دلار2.65 میلیون دلار3.1 میلیارد UBEX

-16.48%

632

Equal

$0.00460

61 تومان10.11 هزار دلار2.64 میلیون دلار575.22 میلیون EQL

-16.42%

633

Global Currency Reserve

$0.02481

329 تومان3.2 هزار دلار2.63 میلیون دلار105.98 میلیون GCR

-7.16%

634

CanYaCoin

$0.05251

696 تومان38 هزار دلار2.61 میلیون دلار49.63 میلیون CAN

-7.01%

635

Neurotoken

$0.03263

432 تومان25.59 هزار دلار2.57 میلیون دلار78.91 میلیون NTK

-1.53%

636

GridCoin

$0.00611

81 تومان6.12 هزار دلار2.56 میلیون دلار419.43 میلیون GRC

-2.52%

637

Unification

$0.06618

877 تومان480.23 هزار دلار2.56 میلیون دلار38.66 میلیون UND

13.82%

638

NOW Token

$0.03848

510 تومان4.74 هزار دلار2.53 میلیون دلار65.73 میلیون NOW

-14.73%

639

Kleros

$0.01112

147 تومان7.18 هزار دلار2.51 میلیون دلار225.37 میلیون PNK

-1.12%

640

ugChain

$0.00439

58 تومان363.84 هزار دلار2.5 میلیون دلار568.84 میلیون UGC

2.30%

641

XinFin Network

$0.00064

9 تومان379.61 هزار دلار2.49 میلیون دلار3.88 میلیارد XDCE

7.99%

642

Medicalchain

$0.00886

117 تومان521.43 هزار دلار2.46 میلیون دلار277.69 میلیون MTN

-4.48%

643

TrueFlip

$0.39213

5,196 تومان49.43 هزار دلار2.45 میلیون دلار6.25 میلیون TFL

-1.68%

644

UpToken

$0.01669

221 تومان86.78 هزار دلار2.44 میلیون دلار146.29 میلیون UP

1.76%

645

GoldCoin

$0.05753

762 تومان5.36 هزار دلار2.4 میلیون دلار41.66 میلیون GLC

-13.54%

646

RevolutionVR

$0.01135

150 تومان13.76 هزار دلار2.38 میلیون دلار210 میلیون RVR

-0.34%

647

YGGDRASH

$0.00044

6 تومان124.58 هزار دلار2.38 میلیون دلار5.45 میلیارد YEED

-7.21%

648

AI Doctor

$0.00532

70 تومان341.84 هزار دلار2.36 میلیون دلار443.3 میلیون AIDOC

-4.47%

649

Next.exchange

$0.67246

8,910 تومان22.39 هزار دلار2.36 میلیون دلار3.51 میلیون NEXT

1.30%

650

Nework

$0.01579

209 تومان63.99 هزار دلار2.33 میلیون دلار147.59 میلیون NKC

0.47%

651

Novacoin

$0.98759

13,086 تومان1.65 هزار دلار2.31 میلیون دلار2.34 میلیون NVC

-0.37%

652

Nexty

$0.00002

0 تومان20.06 هزار دلار2.29 میلیون دلار151.82 میلیارد NTY

7.08%

653

MonetaryUnit

$0.01411

187 تومان251.72 هزار دلار2.28 میلیون دلار161.48 میلیون MUE

-14.33%

654

Switcheo

$0.00435

58 تومان4.34 هزار دلار2.28 میلیون دلار522.7 میلیون SWTH

-4.24%

655

Dimecoin

$0.00000

0 تومان1.19 هزار دلار2.27 میلیون دلار539.1 میلیارد DIME

1.62%

656

EchoLink

$0.00453

60 تومان167.04 هزار دلار2.26 میلیون دلار500 میلیون EKO

16.78%

657

MidasProtocol

$0.00767

102 تومان55.41 هزار دلار2.26 میلیون دلار295.25 میلیون MAS

-2.26%

658

Consensus

$0.00139

18 تومان41.01 هزار دلار2.25 میلیون دلار1.63 میلیارد SEN

6.20%

659

Tolar

$0.00918

122 تومان459.2 هزار دلار2.25 میلیون دلار245.15 میلیون TOL

-0.72%

660

Sentinel

$0.00112

15 تومان8.1 هزار دلار2.25 میلیون دلار2 میلیارد SENT

-6.87%

661

ATC Coin

$0.00683

90 تومان5.68 هزار دلار2.24 میلیون دلار328.86 میلیون ATCC

2.54%

662

Veil

$0.11219

1,487 تومان73.16 هزار دلار2.23 میلیون دلار19.86 میلیون VEIL

-5.77%

663

Blockparty (BOXX Token)

$0.08172

1,083 تومان5.53 هزار دلار2.21 میلیون دلار27.03 میلیون BOXX

0.30%

664

Rate3

$0.00247

33 تومان292.1 هزار دلار2.2 میلیون دلار889.38 میلیون RTE

-2.13%

665

ADAMANT Messenger

$0.02680

355 تومان90.25 هزار دلار2.19 میلیون دلار81.7 میلیون ADM

-2.28%

666

Nasdacoin

$0.10853

1,438 تومان67.16 هزار دلار2.18 میلیون دلار20.07 میلیون NSD

-5.94%

667

Oxycoin

$0.00235

31 تومان58.54 هزار دلار2.18 میلیون دلار928.26 میلیون OXY

-0.75%

668

Acute Angle Cloud

$0.00869

115 تومان3.26 میلیون دلار2.17 میلیون دلار250 میلیون AAC

-4.50%

669

SolarCoin

$0.04048

536 تومان1.95 هزار دلار2.14 میلیون دلار52.78 میلیون SLR

3.72%

670

Effect.AI

$0.00845

112 تومان5.56 هزار دلار2.13 میلیون دلار252.17 میلیون EFX

-15.62%

671

PotCoin

$0.00958

127 تومان10.08 هزار دلار2.13 میلیون دلار222.27 میلیون POT

0.94%

672

aXpire

$0.00750

99 تومان12.44 هزار دلار2.13 میلیون دلار283.89 میلیون AXPR

0.71%

673

Cappasity

$0.00399

53 تومان73.19 هزار دلار2.13 میلیون دلار532.8 میلیون CAPP

-7.83%

674

Howdoo

$0.01264

167 تومان41.34 هزار دلار2.12 میلیون دلار167.51 میلیون UDOO

-15.41%

675

Insights Network

$0.01524

202 تومان292.63 هزار دلار2.1 میلیون دلار137.56 میلیون INSTAR

3.35%

676

FuzeX

$0.00257

34 تومان38.84 هزار دلار2.09 میلیون دلار813.88 میلیون FXT

-1.54%

677

Decision Token

$0.06530

865 تومان248.09 هزار دلار2.09 میلیون دلار32.03 میلیون HST

3.90%

678

SUQA

$0.00360

48 تومان15.68 هزار دلار2.28 میلیون دلار632.98 میلیون SUQA

-5.13%

678

ProChain

$0.04179

554 تومان293.37 هزار دلار2.07 میلیون دلار49.56 میلیون PRA

-1.13%

679

Expanse

$0.19648

2,603 تومان148.25 هزار دلار2.06 میلیون دلار10.5 میلیون EXP

3.74%

680

UNIVERSAL CASH

$0.00018

2 تومان736 دلار2.05 میلیون دلار11.12 میلیارد UCASH

99.33%

681

BANKEX

$0.02102

278 تومان152.15 هزار دلار2.05 میلیون دلار97.36 میلیون BKX

-2.81%

682

Nebula AI

$0.00163

22 تومان949 دلار2.04 میلیون دلار1.25 میلیارد NBAI

4.70%

683

Winding Tree

$0.09517

1,261 تومان2.26 هزار دلار2.03 میلیون دلار21.36 میلیون LIF

-5.39%

684

Zeusshield

$0.00175

23 تومان26.57 هزار دلار2.01 میلیون دلار1.15 میلیارد ZSC

0.14%

685

Carboneum [C8] Token

$0.03893

516 تومان1.92 هزار دلار2 میلیون دلار51.33 میلیون C8

10.75%

686

ION

$0.13845

1,834 تومان151.64 هزار دلار1.99 میلیون دلار14.4 میلیون ION

2.18%

687

Pundi X NEM

$0.00082

11 تومان1.56 میلیون دلار1.99 میلیون دلار2.43 میلیارد NPXSXEM

-0.89%

688

Liquidity Network

$0.04588

608 تومان127.95 هزار دلار1.99 میلیون دلار43.33 میلیون LQD

-6.72%

689

Dynamic

$0.14168

1,877 تومان116.02 هزار دلار1.99 میلیون دلار14.03 میلیون DYN

-4.63%

690

Moneytoken

$0.00021

3 تومان4.57 هزار دلار1.98 میلیون دلار9.43 میلیارد IMT

-2.96%

691

ExclusiveCoin

$0.35556

4,711 تومان2.56 میلیون دلار1.98 میلیون دلار5.57 میلیون EXCL

99.06%

692

Datum

$0.00198

26 تومان37.83 هزار دلار1.98 میلیون دلار1 میلیارد DAT

-3.48%

693

STK

$0.00573

76 تومان29.01 هزار دلار1.97 میلیون دلار343.97 میلیون STK

-1.86%

694

HashCoin

$0.00015

2 تومان74.08 هزار دلار1.96 میلیون دلار12.86 میلیارد HSC

-6.76%

695

Cardstack

$0.00082

11 تومان161.26 هزار دلار1.95 میلیون دلار2.37 میلیارد CARD

1.30%

696

eXPerience Chain

$0.00002

0 تومان31.82 هزار دلار1.94 میلیون دلار91.09 میلیارد XPC

19.65%

697

BitSend

$0.08210

1,088 تومان250.76 هزار دلار1.94 میلیون دلار23.57 میلیون BSD

-3.61%

698

LIFE

$0.00008

1 تومان33.78 هزار دلار1.92 میلیون دلار23.44 میلیارد LIFE

-1.36%