00: 00: 00

لیست کامل قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

  • حجم کل بازار : 286.255 میلیارد دلار
  • معاملات 24 ساعت : 55.509 میلیارد دلار
  • سهم بیت کوین : 57.27 درصد
  • تعداد ارزهای دیجیتال : 2,253
  • بازارهای فعال : 18,909
  • تعداد توکن ها : 719
محاسبه با نرخ
دلار آمریکا
در سنا :13,250 تومان
#نام کوینقیمتقیمت به تومان24 ساعتحجم بازارتعداد موجودتغییراتنمودار
499

Divi

$0.00451

60 تومان33.42 هزار دلار4.89 میلیون دلار1.09 میلیارد DIVI

14.22%

500

Hydro Protocol

$0.00696

92 تومان41.33 هزار دلار4.88 میلیون دلار702 میلیون HOT

-2.45%

501

Bean Cash

$0.00157

21 تومان21.87 هزار دلار4.88 میلیون دلار3.11 میلیارد BITB

0.74%

502

Callisto Network

$0.00281

37 تومان34.9 هزار دلار4.88 میلیون دلار1.74 میلیارد CLO

1.19%

503

Rublix

$0.23395

3,100 تومان34.79 هزار دلار4.86 میلیون دلار20.78 میلیون RBLX

-0.27%

504

Safex Token

$0.00508

67 تومان6.4 هزار دلار4.86 میلیون دلار956.24 میلیون SFT

1.42%

505

SunContract

$0.03938

522 تومان568.24 هزار دلار4.83 میلیون دلار122.71 میلیون SNC

-1.32%

506

Eterbase Coin

$0.00763

101 تومان2.95 میلیون دلار4.78 میلیون دلار627.07 میلیون XBASE

-13.25%

507

Measurable Data Token

$0.00906

120 تومان451.44 هزار دلار4.75 میلیون دلار524.38 میلیون MDT

-0.99%

508

Diamond

$1.44

19,134 تومان8.82 هزار دلار4.68 میلیون دلار3.24 میلیون DMD

17.06%

509

EveryCoin

$0.00050

7 تومان438.11 هزار دلار4.67 میلیون دلار9.38 میلیارد EVY

-6.99%

510

OKCash

$0.06233

826 تومان18.73 هزار دلار4.65 میلیون دلار74.61 میلیون OK

0.04%

511

Stealth

$0.14362

1,903 تومان11.57 هزار دلار4.64 میلیون دلار32.33 میلیون XST

-9.47%

512

Dignity

$0.00887

117 تومان277.51 هزار دلار4.64 میلیون دلار523.04 میلیون DIG

3.87%

513

BaaSid

$0.00111

15 تومان36.51 هزار دلار4.63 میلیون دلار4.17 میلیارد BAAS

0.63%

514

Omnitude

$0.07093

940 تومان43.74 هزار دلار4.6 میلیون دلار64.81 میلیون ECOM

10.54%

515

STACS

$0.00916

121 تومان40.66 هزار دلار4.59 میلیون دلار500.84 میلیون STACS

-8.36%

516

WeShow Token

$0.02864

379 تومان13.14 هزار دلار4.57 میلیون دلار159.73 میلیون WET

23.96%

517

Polis

$0.71441

9,466 تومان6.17 هزار دلار4.55 میلیون دلار6.37 میلیون POLIS

8.79%

518

Shift

$0.34423

4,561 تومان44.9 هزار دلار4.55 میلیون دلار13.21 میلیون SHIFT

0.57%

519

Apex

$0.00975

129 تومان145.21 هزار دلار4.54 میلیون دلار465.77 میلیون CPX

-16.86%

520

INMAX

$1.34

17,743 تومان111.45 هزار دلار4.54 میلیون دلار3.39 میلیون INX

-0.70%

521

COSS

$0.03714

492 تومان18.61 هزار دلار4.43 میلیون دلار119.37 میلیون COSS

-1.86%

522

Loki

$0.10825

1,434 تومان16.45 هزار دلار4.41 میلیون دلار40.79 میلیون LOKI

-1.78%

523

ATN

$0.05233

693 تومان11.4 هزار دلار4.41 میلیون دلار84.3 میلیون ATN

32.53%

524

Fortuna

$0.00918

122 تومان333.18 هزار دلار4.41 میلیون دلار48 میلیون FOTA

-19.50%

525

Darico Ecosystem Coin

$0.08529

1,130 تومان3.72 هزار دلار4.4 میلیون دلار51.54 میلیون DEC

3.69%

526

Zeepin

$0.00861

114 تومان176.68 هزار دلار4.3 میلیون دلار500 میلیون ZPT

-9.61%

527

Smartshare

$0.00093

12 تومان671.88 هزار دلار4.3 میلیون دلار4.64 میلیارد SSP

-17.26%

528

Digix Gold Token

$42.64

565,033 تومان41.55 هزار دلار4.28 میلیون دلار100.43 هزار DGX

14.12%

529

Wowbit

$0.01536

204 تومان678.38 هزار دلار4.27 میلیون دلار277.78 میلیون WWB

-1.48%

530

LoyalCoin

$0.00080

11 تومان353.7 هزار دلار4.26 میلیون دلار5.35 میلیارد LYL

2.89%

531

Delphy

$0.07309

968 تومان84.1 هزار دلار4.17 میلیون دلار57.02 میلیون DPY

-2.07%

532

ChatCoin

$0.00602

80 تومان1.03 میلیون دلار4.16 میلیون دلار69 میلیون CHAT

-4.25%

533

bitUSD

$1.01

13,422 تومان2.06 هزار دلار4.15 میلیون دلار4.09 میلیون BITUSD

-1.27%

534

Cashbery Coin

$0.06254

829 تومان7.54 هزار دلار4.13 میلیون دلار65.96 میلیون CBC

-2.47%

535

Phantasma

$0.07039

933 تومان213.06 هزار دلار4.11 میلیون دلار58.33 میلیون SOUL

-0.55%

536

Wings

$0.04226

560 تومان22.54 هزار دلار4.08 میلیون دلار96.44 میلیون WINGS

-0.57%

537

LinkEye

$0.00679

90 تومان707.47 هزار دلار4.07 میلیون دلار600 میلیون LET

-0.39%

538

CanonChain

$0.00750

99 تومان17.19 هزار دلار4.07 میلیون دلار541.76 میلیون CZR

-18.04%

539

Crown

$0.17991

2,384 تومان272.12 هزار دلار4.04 میلیون دلار22.45 میلیون CRW

2.28%

540

NAGA

$0.05597

742 تومان40.34 هزار دلار4 میلیون دلار71.46 میلیون NGC

-3.57%

541

Bloom

$0.07405

981 تومان45.79 هزار دلار3.97 میلیون دلار53.64 میلیون BLT

0.05%

542

XMax

$0.00035

5 تومان224.51 هزار دلار3.96 میلیون دلار11.39 میلیارد XMX

1.52%

543

DADI

$0.05260

697 تومان123.67 هزار دلار3.96 میلیون دلار75.26 میلیون DADI

-1.81%

544

Flowchain

$5.70

75,577 تومان411.91 هزار دلار3.94 میلیون دلار690.07 هزار FLC

0.25%

545

Remme

$0.00640

85 تومان472.01 هزار دلار3.93 میلیون دلار614.32 میلیون REM

-5.96%

546

DAEX

$0.01102

146 تومان42 هزار دلار3.91 میلیون دلار354.67 میلیون DAX

5.93%

547

Zen Protocol

$0.20592

2,728 تومان8.92 هزار دلار3.9 میلیون دلار18.95 میلیون ZP

-14.02%

548

VeriCoin

$0.12274

1,626 تومان114.51 هزار دلار3.9 میلیون دلار31.76 میلیون VRC

1.58%

549

Hi Mutual Society

$0.00958

127 تومان186.83 هزار دلار3.87 میلیون دلار404.1 میلیون HMC

-1.03%

550

nOS

$0.03778

501 تومان230.47 هزار دلار3.87 میلیون دلار102.5 میلیون NOS

0.93%

551

sUSD

$0.94339

12,500 تومان9.19 هزار دلار3.87 میلیون دلار4.1 میلیون SUSD

-1.07%

552

SIX

$0.01408

187 تومان251.71 هزار دلار3.85 میلیون دلار273.78 میلیون SIX

-2.07%

553

Morpheus Labs

$0.01870

248 تومان32.23 هزار دلار3.84 میلیون دلار205.58 میلیون MITX

1.59%

554

Lendingblock

$0.00496

66 تومان40.67 هزار دلار3.83 میلیون دلار771.36 میلیون LND

-16.76%

555

Haven Protocol

$0.48506

6,427 تومان657.29 هزار دلار3.81 میلیون دلار7.85 میلیون XHV

7.95%

556

I/O Coin

$0.21742

2,881 تومان2.17 هزار دلار3.8 میلیون دلار17.5 میلیون IOC

-3.37%

593

Vanta Network

$0.00117

15 تومان1.18 میلیون دلار3.28 میلیون دلار2.81 میلیارد VNT

-0.94%

558

QChi

$0.11770

1,560 تومان144.87 هزار دلار3.8 میلیون دلار32.27 میلیون QCH

-5.49%

559

SpankChain

$0.01266

168 تومان20.33 هزار دلار3.8 میلیون دلار300.04 میلیون SPANK

-16.62%

560

Maecenas

$0.07854

1,041 تومان3.77 هزار دلار3.8 میلیون دلار48.35 میلیون ART

-8.87%

561

FNKOS

$0.02462

326 تومان749 دلار3.8 میلیون دلار154.2 میلیون FNKOS

-6.61%

562

Radium

$1.01

13,386 تومان24.43 هزار دلار3.79 میلیون دلار3.75 میلیون RADS

-2.77%

563

CloakCoin

$0.70752

9,375 تومان59.26 هزار دلار3.75 میلیون دلار5.3 میلیون CLOAK

-19.31%

564

KickCoin

$0.00290

38 تومان445.34 هزار دلار3.74 میلیون دلار1.29 میلیارد KICK

-3.69%

565

Eden

$0.00621

82 تومان499.09 هزار دلار3.72 میلیون دلار600 میلیون EDN

17.01%

566

AIDUS TOKEN

$0.02316

307 تومان751.55 هزار دلار3.71 میلیون دلار160 میلیون AID

-3.70%

567

Hashgard

$0.00007

1 تومان499.6 هزار دلار3.68 میلیون دلار49.67 میلیارد GARD

6.46%

568

Hxro

$0.05338

707 تومان2.68 هزار دلار3.64 میلیون دلار68.23 میلیون HXRO

11.37%

569

DECENT

$0.07079

938 تومان492.59 هزار دلار3.63 میلیون دلار51.31 میلیون DCT

-4.37%

570

VINchain

$0.00756

100 تومان227.67 هزار دلار3.63 میلیون دلار480.11 میلیون VIN

-5.03%

571

MARK.SPACE

$0.00468

62 تومان112.06 هزار دلار3.57 میلیون دلار763.66 میلیون MRK

-1.39%

572

DecentBet

$0.01885

250 تومان2.69 هزار دلار3.56 میلیون دلار188.63 میلیون DBET

3.30%

573

Unikoin Gold

$0.02457

326 تومان86.58 هزار دلار3.53 میلیون دلار143.82 میلیون UKG

5.11%

574

SpaceChain

$0.00682

90 تومان1.05 میلیون دلار3.52 میلیون دلار515.92 میلیون SPC

-3.58%

575

EvenCoin

$0.14812

1,963 تومان761.56 هزار دلار3.52 میلیون دلار23.75 میلیون EVN

0.88%

576

DeepOnion

$0.21814

2,890 تومان2.51 هزار دلار3.52 میلیون دلار16.12 میلیون ONION

-4.87%

577

Change

$0.11097

1,470 تومان174.71 هزار دلار3.51 میلیون دلار31.67 میلیون CAG

11.00%

578

MIR COIN

$0.00566

75 تومان363.88 هزار دلار3.51 میلیون دلار620.04 میلیون MIR

2.21%

579

Safe Haven

$0.00116

15 تومان107.4 هزار دلار3.5 میلیون دلار3.01 میلیارد SHA

-7.26%

580

Noku

$0.14621

1,937 تومان8.11 هزار دلار3.48 میلیون دلار23.78 میلیون NOKU

-1.69%

581

SINOVATE

$0.00538

71 تومان31.1 هزار دلار3.46 میلیون دلار642.97 میلیون SIN

3.39%

582

Ulord

$0.03533

468 تومان142.52 هزار دلار3.41 میلیون دلار96.43 میلیون UT

28.68%

583

Bitcoin Atom

$0.18394

2,437 تومان4.26 هزار دلار3.39 میلیون دلار18.42 میلیون BCA

4.36%

584

SPINDLE

$0.00107

14 تومان56.3 هزار دلار3.38 میلیون دلار3.16 میلیارد SPD

-2.30%

585

LUXCoin

$0.58471

7,747 تومان5.47 هزار دلار3.38 میلیون دلار5.78 میلیون LUX

3.96%

586

Olive

$0.01219

161 تومان9.04 هزار دلار3.38 میلیون دلار277.01 میلیون OLE

-2.67%

587

RightMesh

$0.04891

648 تومان17.56 هزار دلار3.38 میلیون دلار69.01 میلیون RMESH

120.56%

589

PIBBLE

$0.00054

7 تومان334.06 هزار دلار3.37 میلیون دلار6.25 میلیارد PIB

3.18%

590

XEL

$0.03602

477 تومان134.92 هزار دلار3.3 میلیون دلار91.68 میلیون XEL

20.09%

591

ZPER

$0.00258

34 تومان7.15 هزار دلار3.28 میلیون دلار1.27 میلیارد ZPR

-12.30%

592

PTON

$0.00043

6 تومان60.12 هزار دلار3.28 میلیون دلار7.56 میلیارد PTON

-9.16%

594

Peculium

$0.00161

21 تومان215.68 هزار دلار3.27 میلیون دلار2.04 میلیارد PCL

6.71%

595

Lition

$0.13037

1,727 تومان1.65 میلیون دلار3.24 میلیون دلار24.83 میلیون LIT

-14.72%

596

PolySwarm

$0.00209

28 تومان11.56 هزار دلار3.23 میلیون دلار1.55 میلیارد NCT

-1.37%

597

Footballcoin

$0.00862

114 تومان2.72 هزار دلار3.23 میلیون دلار374.66 میلیون XFC

4.88%

598

carVertical

$0.00042

6 تومان9.24 هزار دلار3.22 میلیون دلار7.71 میلیارد CV

1.04%

599

Unibright

$0.02278

302 تومان559.57 هزار دلار3.21 میلیون دلار140.98 میلیون UBT

-2.61%