00: 00: 00

لیست کامل قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

  • حجم کل بازار : 286.19 میلیارد دلار
  • معاملات 24 ساعت : 55.54 میلیارد دلار
  • سهم بیت کوین : 57.26 درصد
  • تعداد ارزهای دیجیتال : 2,253
  • بازارهای فعال : 18,909
  • تعداد توکن ها : 719
محاسبه با نرخ
دلار آمریکا
در سنا :13,250 تومان
#نام کوینقیمتقیمت به تومان24 ساعتحجم بازارتعداد موجودتغییراتنمودار
301

ETHLend

$0.01096

145 تومان1.44 میلیون دلار12.23 میلیون دلار1.12 میلیارد LEND

4.44%

302

Metronome

$1.32

17,434 تومان118.88 هزار دلار12.19 میلیون دلار9.27 میلیون MET

-2.05%

303

Vitae

$0.72828

9,650 تومان39.62 هزار دلار12.01 میلیون دلار16.49 میلیون VITAE

8.46%

304

FLO

$0.07845

1,040 تومان54.94 هزار دلار11.88 میلیون دلار151.38 میلیون FLO

-8.57%

305

THEKEY

$0.00234

31 تومان25.99 هزار دلار11.83 میلیون دلار5.06 میلیارد TKY

5.10%

306

Propy

$0.22543

2,987 تومان2.72 میلیون دلار11.75 میلیون دلار52.11 میلیون PRO

-0.47%

307

AdEx

$0.15979

2,117 تومان1.13 میلیون دلار11.73 میلیون دلار73.43 میلیون ADX

-1.65%

308

eBoost

$0.11712

1,552 تومان14.97 هزار دلار11.71 میلیون دلار99.99 میلیون EBST

289.68%

309

VIBE

$0.04501

596 تومان1.77 میلیون دلار11.71 میلیون دلار260.14 میلیون VIBE

-2.82%

310

Pepe Cash

$0.01666

221 تومان20.12 هزار دلار11.69 میلیون دلار701.88 میلیون PEPECASH

46.07%

311

BLOCKv

$0.00437

58 تومان66.33 هزار دلار11.64 میلیون دلار2.66 میلیارد VEE

-0.92%

312

Ethos

$0.11866

1,572 تومان564.65 هزار دلار11.58 میلیون دلار97.62 میلیون ETHOS

-4.58%

313

Smartlands

$2.26

29,952 تومان891 دلار11.53 میلیون دلار5.1 میلیون SLT

1.50%

314

DMarket

$0.22571

2,991 تومان348.93 هزار دلار11.53 میلیون دلار51.08 میلیون DMT

2.29%

315

DigitalNote

$0.00166

22 تومان23.58 هزار دلار11.5 میلیون دلار6.93 میلیارد XDN

-3.91%

316

IHT Real Estate Protocol

$0.01696

225 تومان366.31 هزار دلار11.47 میلیون دلار676.58 میلیون IHT

1.34%

317

BitCapitalVendor

$0.01363

181 تومان147.45 هزار دلار11.43 میلیون دلار839.01 میلیون BCV

1.84%

318

ZClassic

$1.67

22,086 تومان93.81 هزار دلار11.39 میلیون دلار6.83 میلیون ZCL

4.95%

319

U Network

$0.00167

22 تومان2.11 میلیون دلار11.3 میلیون دلار6.77 میلیارد UUU

17.57%

320

Numeraire

$8.36

110,787 تومان39.17 هزار دلار11.28 میلیون دلار1.35 میلیون NMR

3.14%

321

Emercoin

$0.25359

3,360 تومان231.17 هزار دلار11.17 میلیون دلار44.04 میلیون EMC

5.67%

322

LGO Exchange

$0.08434

1,117 تومان4.57 هزار دلار11.03 میلیون دلار130.75 میلیون LGO

-3.17%

323

Peercoin

$0.43124

5,714 تومان315.37 هزار دلار10.97 میلیون دلار25.43 میلیون PPC

-1.68%

324

XYO

$0.00131

17 تومان61.58 هزار دلار10.84 میلیون دلار8.3 میلیارد XYO

9.12%

325

Linda

$0.00083

11 تومان71.97 هزار دلار10.83 میلیون دلار13.08 میلیارد LINDA

-7.63%

326

Content Value Network

$0.02454

325 تومان2.96 میلیون دلار10.82 میلیون دلار440.89 میلیون CVNT

0.69%

327

Zipper

$0.00066

9 تومان11.68 میلیون دلار10.74 میلیون دلار16.2 میلیارد ZIP

-0.39%

328

bitCNY

$0.14417

1,910 تومان326.81 میلیون دلار10.73 میلیون دلار74.44 میلیون BITCNY

-0.28%

329

Scry.info

$0.02439

323 تومان21.19 هزار دلار10.73 میلیون دلار440.06 میلیون DDD

2.05%

330

Swarm

$0.12552

1,663 تومان2.78 میلیون دلار10.72 میلیون دلار85.43 میلیون SWM

-2.65%

331

BOX Token

$0.10684

1,416 تومان35.27 هزار دلار10.65 میلیون دلار99.67 میلیون BOX

0.62%

332

EDC Blockchain

$0.00397

53 تومان266.26 هزار دلار10.6 میلیون دلار2.67 میلیارد EDC

1.66%

333

Kcash

$0.02378

315 تومان6.71 میلیون دلار10.59 میلیون دلار445.5 میلیون KCASH

0.71%

334

TaaS

$1.29

17,072 تومان961 دلار10.5 میلیون دلار8.15 میلیون TAAS

-0.43%

335

Agrello

$0.12116

1,605 تومان666.53 هزار دلار10.42 میلیون دلار85.98 میلیون DLT

-0.29%

336

district0x

$0.01727

229 تومان645.96 هزار دلار10.36 میلیون دلار600 میلیون DNT

-4.05%

337

Edgeless

$0.08837

1,171 تومان142.25 هزار دلار10.34 میلیون دلار117.05 میلیون EDG

-0.58%

338

SingularDTV

$0.01724

228 تومان960.4 هزار دلار10.34 میلیون دلار600 میلیون SNGLS

-2.64%

339

APIS

$0.00184

24 تومان465.66 هزار دلار10.3 میلیون دلار5.58 میلیارد APIS

-1.15%

340

Dropil

$0.00045

6 تومان30.12 هزار دلار10.25 میلیون دلار22.73 میلیارد DROP

0.28%

340

Safe Exchange Coin

$0.00621

82 تومان1.99 هزار دلار9.59 میلیون دلار1.54 میلیارد SAFEX

-5.46%

341

BOMB

$10.67

141,344 تومان252.54 هزار دلار10.18 میلیون دلار954.74 هزار BOMB

-7.39%

342

Envion

$0.09087

1,204 تومان3.77 هزار دلار10.12 میلیون دلار111.37 میلیون EVN

13.78%

343

SONM

$0.02796

370 تومان334.95 هزار دلار10.05 میلیون دلار359.6 میلیون SNM

-4.75%

344

Asch

$0.10746

1,424 تومان3.38 میلیون دلار10.03 میلیون دلار93.36 میلیون XAS

-2.36%

345

Own

$0.12620

1,672 تومان1.61 میلیون دلار10.02 میلیون دلار79.41 میلیون CHX

-5.06%

346

Tokenomy

$0.05008

664 تومان85.61 هزار دلار10.02 میلیون دلار200 میلیون TEN

-0.39%

347

ParkinGo

$0.74280

9,842 تومان9.18 هزار دلار10.01 میلیون دلار13.48 میلیون GOT

-0.99%

348

Wixlar

$0.00970

128 تومان3.13 هزار دلار1 میلیون دلار1.03 میلیارد WIX

-41.37%

349

Burst

$0.00488

65 تومان84.92 هزار دلار9.99 میلیون دلار2.05 میلیارد BURST

8.13%

350

IDEX

$0.04934

654 تومان34.73 هزار دلار9.97 میلیون دلار202.11 میلیون IDEX

8.33%

351

B2BX

$0.59990

7,949 تومان942 دلار9.95 میلیون دلار16.59 میلیون B2B

-16.71%

352

AgaveCoin

$0.02547

337 تومان4.65 هزار دلار9.95 میلیون دلار390.62 میلیون AGVC

3.01%

353

Electra

$0.00034

5 تومان25.64 هزار دلار9.76 میلیون دلار28.55 میلیارد ECA

4.96%

354

YOYOW

$0.03252

431 تومان3.56 میلیون دلار9.76 میلیون دلار300 میلیون YOYOW

13.15%

355

DeepBrain Chain

$0.00303

40 تومان356.96 هزار دلار9.69 میلیون دلار3.2 میلیارد DBC

-0.61%

356

Incent

$0.21015

2,784 تومان31.8 هزار دلار9.67 میلیون دلار46.02 میلیون INCNT

-8.38%

357

CyberVein

$0.00907

120 تومان809.73 هزار دلار9.62 میلیون دلار1.06 میلیارد CVT

4.14%

358

AppCoins

$0.09599

1,272 تومان3.08 میلیون دلار9.6 میلیون دلار100.05 میلیون APPC

-0.20%

359

PRIZM

$0.18040

2,390 تومان76.09 هزار دلار9.47 میلیون دلار52.5 میلیون PZM

-2.61%

360

Blue Whale EXchange

$0.15609

2,068 تومان360.91 هزار دلار9.42 میلیون دلار60.36 میلیون BWX

5.85%

361

Internet Node Token

$0.03323

440 تومان4.04 میلیون دلار9.4 میلیون دلار282.99 میلیون INT

6.57%

362

ZrCoin

$2.07

27,392 تومان90.16 هزار دلار9.38 میلیون دلار4.54 میلیون ZRC

-4.42%

363

LockTrip

$0.62582

8,292 تومان56.12 هزار دلار9.36 میلیون دلار14.95 میلیون LOC

-2.48%

364

All Sports

$0.00621

82 تومان229.3 هزار دلار9.32 میلیون دلار1.5 میلیارد SOC

-4.32%

365

Game.com

$0.01222

162 تومان2.7 میلیون دلار9.31 میلیون دلار761.44 میلیون GTC

2.50%

366

Selfkey

$0.00324

43 تومان472.25 هزار دلار9.3 میلیون دلار2.87 میلیارد KEY

-5.59%

367

Monetha

$0.02721

361 تومان1.61 میلیون دلار9.29 میلیون دلار341.54 میلیون MTH

-7.69%

368

Blackmoon

$0.23179

3,071 تومان4.32 هزار دلار9.27 میلیون دلار40 میلیون BMC

0.24%

369

1irstcoin

$1.51

20,014 تومان33.7 هزار دلار9.25 میلیون دلار6.13 میلیون FST

0.37%

370

STEM CELL COIN

$0.02865

380 تومان36.87 هزار دلار9.19 میلیون دلار320.66 میلیون SCC

-28.03%

371

Steem Dollars

$1.02

13,485 تومان162.2 هزار دلار9.1 میلیون دلار8.94 میلیون SBD

-0.87%

372

QLC Chain

$0.03777

500 تومان1.07 میلیون دلار9.06 میلیون دلار240 میلیون QLC

-3.73%

373

Namecoin

$0.61323

8,125 تومان4.03 هزار دلار9.04 میلیون دلار14.74 میلیون NMC

-7.31%

374

Quanta Utility Token

$0.00031

4 تومان60.43 هزار دلار8.93 میلیون دلار29.28 میلیارد QNTU

-4.47%

375

SwftCoin

$0.00245

32 تومان3.7 میلیون دلار8.92 میلیون دلار3.64 میلیارد SWFTC

-1.94%

376

Litex

$0.01084

144 تومان390.32 هزار دلار8.89 میلیون دلار820 میلیون LXT

-8.82%

377

Viberate

$0.04726

626 تومان671.64 هزار دلار8.86 میلیون دلار187.51 میلیون VIB

-4.04%

378

POA Network

$0.03660

485 تومان362.56 هزار دلار8.86 میلیون دلار242.02 میلیون POA

-1.25%

379

Refereum

$0.00232

31 تومان599.23 هزار دلار8.8 میلیون دلار3.8 میلیارد RFR

-3.36%

380

Aeron

$0.44771

5,932 تومان3.88 میلیون دلار8.74 میلیون دلار19.53 میلیون ARN

-6.97%

381

COVA

$0.00510

68 تومان4.09 میلیون دلار8.74 میلیون دلار1.71 میلیارد COVA

8.66%

382

PCHAIN

$0.01610

213 تومان411.09 هزار دلار8.74 میلیون دلار542.81 میلیون PI

4.70%

383

Substratum

$0.02277

302 تومان7.32 هزار دلار8.72 میلیون دلار383.02 میلیون SUB

2.45%

384

LBRY Credits

$0.03575

474 تومان56.58 هزار دلار8.59 میلیون دلار240.37 میلیون LBC

-5.80%

385

Blox

$0.01264

167 تومان849.48 هزار دلار8.53 میلیون دلار674.58 میلیون CDT

4.01%

386

Ubiq

$0.19996

2,650 تومان24.91 هزار دلار8.52 میلیون دلار42.61 میلیون UBQ

-8.25%

387

Lympo

$0.01030

136 تومان360.42 هزار دلار8.52 میلیون دلار826.67 میلیون LYM

-3.05%

388

Artfinity

$0.09127

1,209 تومان231.49 هزار دلار8.47 میلیون دلار92.84 میلیون AT

1.91%

389

Merculet

$0.00325

43 تومان1.34 میلیون دلار8.45 میلیون دلار2.6 میلیارد MVP

-7.03%

390

SALT

$0.10514

1,393 تومان152.28 هزار دلار8.44 میلیون دلار80.28 میلیون SALT

0.47%

391

Sentinel Protocol

$0.02853

378 تومان4.24 میلیون دلار8.44 میلیون دلار295.86 میلیون UPP

3.47%

392

Aencoin

$0.03244

430 تومان225.87 هزار دلار8.41 میلیون دلار259.14 میلیون AEN

0.92%

393

WePower

$0.01383

183 تومان790.91 هزار دلار8.4 میلیون دلار607.85 میلیون WPR

-4.90%

394

Stakenet

$0.09832

1,303 تومان65.12 هزار دلار8.35 میلیون دلار84.92 میلیون XSN

-11.07%

395

MediBloc [QRC20]

$0.00281

37 تومان26.62 هزار دلار8.34 میلیون دلار2.97 میلیارد MED

2.05%

396

BitBay

$0.00823

109 تومان50.13 هزار دلار8.32 میلیون دلار1.01 میلیارد BAY

3.62%

397

eosDAC

$0.01254

166 تومان133.38 هزار دلار8.28 میلیون دلار660.76 میلیون EOSDAC

-0.81%

398

Ecobit

$0.01845

244 تومان1.11 هزار دلار8.2 میلیون دلار444.44 میلیون ECOB

-3.07%

399

LEOcoin

$0.06712

889 تومان17.8 هزار دلار8.12 میلیون دلار121.01 میلیون LEO

-4.17%