00: 00: 00

لیست کامل قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

  • حجم کل بازار : 286.19 میلیارد دلار
  • معاملات 24 ساعت : 55.54 میلیارد دلار
  • سهم بیت کوین : 57.26 درصد
  • تعداد ارزهای دیجیتال : 2,253
  • بازارهای فعال : 18,909
  • تعداد توکن ها : 719
محاسبه با نرخ
دلار آمریکا
در سنا :13,250 تومان
#نام کوینقیمتقیمت به تومان24 ساعتحجم بازارتعداد موجودتغییراتنمودار
201

Davinci Coin

$0.00623

82 تومان350.94 هزار دلار22.42 میلیون دلار3.6 میلیارد DAC

-3.86%

202

High Performance Blockchain

$0.51285

6,795 تومان3.73 میلیون دلار22.37 میلیون دلار43.62 میلیون HPB

-0.07%

203

Nexus

$0.34564

4,580 تومان993.88 هزار دلار21.89 میلیون دلار63.33 میلیون NXS

-4.85%

204

PLATINCOIN

$30.97

410,413 تومان3.26 میلیون دلار21.68 میلیون دلار700 هزار PLC

1.49%

205

Everipedia

$0.00481

64 تومان369.76 هزار دلار21.66 میلیون دلار4.51 میلیارد IQ

1.30%

206

BOScoin

$0.03535

468 تومان154.01 هزار دلار21.6 میلیون دلار611.2 میلیون BOS

28.99%

207

Ankr Network

$0.00962

127 تومان2.9 میلیون دلار21.6 میلیون دلار2.25 میلیارد ANKR

-2.85%

208

Telcoin

$0.00057

8 تومان352.11 هزار دلار21.26 میلیون دلار37.18 میلیارد TEL

-2.29%

209

TTC Protocol

$0.10770

1,427 تومان2.04 میلیون دلار21.26 میلیون دلار197.36 میلیون TTC

-0.42%

210

ProximaX

$0.00344

46 تومان5.25 میلیون دلار20.95 میلیون دلار6.1 میلیارد XPX

-4.67%

211

Gemini Dollar

$1.01

13,426 تومان4.28 میلیون دلار20.69 میلیون دلار20.42 میلیون GUSD

1.22%

212

Aragon

$0.67156

8,898 تومان176.7 هزار دلار20.62 میلیون دلار30.71 میلیون ANT

4.31%

213

Gifto

$0.03411

452 تومان16.3 میلیون دلار20.61 میلیون دلار604.21 میلیون GTO

-1.02%

214

HashBX

$0.05047

669 تومان2.68 هزار دلار20.5 میلیون دلار406.2 میلیون HBX

243.81%

215

Everex

$0.90304

11,965 تومان2.66 میلیون دلار20.41 میلیون دلار22.6 میلیون EVX

-3.71%

216

PressOne

$0.07157

948 تومان668.54 هزار دلار20.38 میلیون دلار284.74 میلیون PRS

-8.86%

217

BitKan

$0.00496

66 تومان3.02 میلیون دلار20.1 میلیون دلار4.05 میلیارد KAN

-4.87%

218

Raiden Network Token

$0.39455

5,228 تومان2.86 میلیون دلار19.96 میلیون دلار50.59 میلیون RDN

7.22%

219

Moeda Loyalty Points

$1.01

13,404 تومان1.12 میلیون دلار19.86 میلیون دلار19.63 میلیون MDA

2.15%

220

SaluS

$19.42

257,306 تومان5.68 هزار دلار19.66 میلیون دلار1.01 میلیون SLS

0.53%

221

Pirate Chain

$0.18854

2,498 تومان4.58 هزار دلار19.43 میلیون دلار103.04 میلیون ARRR

0.42%

222

Storm

$0.00327

43 تومان1.06 میلیون دلار19.32 میلیون دلار5.9 میلیارد STORM

-2.66%

223

Dragonchain

$0.08072

1,070 تومان137.69 هزار دلار19.25 میلیون دلار238.42 میلیون DRGN

-2.06%

224

TOP

$0.00718

95 تومان7.91 میلیون دلار19.19 میلیون دلار2.67 میلیارد TOP

-2.98%

225

botXcoin

$0.01096

145 تومان478.53 هزار دلار19.04 میلیون دلار1.74 میلیارد BOTX

1.48%

226

Cajutel

$14.06

186,249 تومان50.06 هزار دلار19 میلیون دلار1.35 میلیون CAJ

-10.69%

227

Lightning Bitcoin

$4.92

65,134 تومان7.29 میلیون دلار18.98 میلیون دلار3.86 میلیون LBTC

-1.05%

228

Bitcoiin

$0.36540

4,842 تومان772.81 هزار دلار18.92 میلیون دلار51.78 میلیون B2G

17.72%

229

S4FE

$0.07628

1,011 تومان1.54 هزار دلار18.78 میلیون دلار246.21 میلیون S4F

48.53%

230

Aergo

$0.17943

2,377 تومان2.3 میلیون دلار18.65 میلیون دلار103.94 میلیون AERGO

-0.46%

231

ILCoin

$0.06167

817 تومان793.09 هزار دلار18.33 میلیون دلار297.31 میلیون ILC

-0.39%

232

Gold Bits Coin

$0.17097

2,265 تومان38.29 هزار دلار18.12 میلیون دلار105.97 میلیون GBC

-12.72%

233

DAPS Token

$0.00034

5 تومان31.89 هزار دلار18.05 میلیون دلار52.59 میلیارد DAPS

-5.33%

234

Po.et

$0.00572

76 تومان2.74 میلیون دلار17.97 میلیون دلار3.14 میلیارد POE

-7.15%

235

Odyssey

$0.00251

33 تومان2.32 میلیون دلار17.93 میلیون دلار7.14 میلیارد OCN

-0.02%

236

Neblio

$1.23

16,256 تومان878.91 هزار دلار17.86 میلیون دلار14.55 میلیون NEBL

-4.01%

237

PayPie

$0.21633

2,866 تومان642 دلار17.85 میلیون دلار82.5 میلیون PPP

-27.66%

238

Humanscape

$0.00048

6 تومان59.81 هزار دلار17.73 میلیون دلار36.9 میلیارد HUM

0.25%

239

Noah Coin

$0.00054

7 تومان289.22 هزار دلار17.7 میلیون دلار32.69 میلیارد NOAH

-2.58%

240

OST

$0.02707

359 تومان1.38 میلیون دلار17.27 میلیون دلار637.84 میلیون OST

-4.41%

241

Crypterium

$0.20143

2,669 تومان847.18 هزار دلار16.91 میلیون دلار83.97 میلیون CRPT

10.51%

242

Tael

$0.29965

3,970 تومان995.98 هزار دلار16.91 میلیون دلار56.44 میلیون WABI

-0.65%

243

Request

$0.02316

307 تومان792.68 هزار دلار16.9 میلیون دلار729.89 میلیون REQ

-5.82%

244

Streamr DATAcoin

$0.02474

328 تومان731.56 هزار دلار16.75 میلیون دلار677.15 میلیون DATA

1.04%

245

Achain

$0.01872

248 تومان1.92 میلیون دلار16.68 میلیون دلار890.67 میلیون ACT

-2.30%

246

GoChain

$0.02268

300 تومان1.21 میلیون دلار16.61 میلیون دلار732.29 میلیون GO

1.38%

247

Function X

$0.66473

8,808 تومان45.38 هزار دلار16.47 میلیون دلار24.78 میلیون FX

-3.11%

248

Quantstamp

$0.02659

352 تومان584.26 هزار دلار16.41 میلیون دلار617.31 میلیون QSP

-0.85%

249

Fetch

$0.19960

2,645 تومان47.63 میلیون دلار16.28 میلیون دلار81.54 میلیون FET

-5.72%

250

Endor Protocol

$0.02143

284 تومان2.32 میلیون دلار16.24 میلیون دلار757.87 میلیون EDR

-1.34%

251

Ripio Credit Network

$0.03243

430 تومان2.27 میلیون دلار16.23 میلیون دلار500.61 میلیون RCN

2.40%

252

HYCON

$0.00839

111 تومان2.75 میلیون دلار16.13 میلیون دلار1.92 میلیارد HYC

2.50%

253

OneRoot Network

$0.05556

736 تومان3.25 میلیون دلار15.78 میلیون دلار284.07 میلیون RNT

4.28%

255

VeriBlock

$0.03274

434 تومان296.62 هزار دلار15.41 میلیون دلار470.62 میلیون VBK

1.05%

256

OAX

$0.22749

3,014 تومان1.9 میلیون دلار15.39 میلیون دلار67.63 میلیون OAX

-3.79%

257

Time New Bank

$0.00554

73 تومان4.92 میلیون دلار15.24 میلیون دلار2.75 میلیارد TNB

-5.72%

258

Everus

$0.03339

442 تومان10.39 هزار دلار15.24 میلیون دلار456.37 میلیون EVR

13.29%

259

Moss Coin

$0.05364

711 تومان287.46 هزار دلار15.14 میلیون دلار282.24 میلیون MOC

-0.54%

260

Genesis Vision

$3.41

45,223 تومان1.4 میلیون دلار15.11 میلیون دلار4.43 میلیون GVT

-5.63%

261

Clams

$4.14

54,861 تومان80.99 هزار دلار15.08 میلیون دلار3.64 میلیون CLAM

-5.10%

262

SCRL

$0.07822

1,036 تومان265.57 هزار دلار15.06 میلیون دلار192.5 میلیون SCRL

-4.30%

263

Spectrecoin

$0.66544

8,817 تومان16.4 هزار دلار14.94 میلیون دلار22.45 میلیون XSPEC

-4.19%

264

VITE

$0.03568

473 تومان672.78 هزار دلار14.81 میلیون دلار415.16 میلیون VITE

0.07%

265

BOLT

$0.02883

382 تومان4.84 میلیون دلار14.8 میلیون دلار513.21 میلیون BOLT

1.70%

266

Kin

$0.00002

0 تومان738.76 هزار دلار14.79 میلیون دلار756.1 میلیارد KIN

-10.26%

267

TokenClub

$0.03053

404 تومان592.35 هزار دلار14.7 میلیون دلار481.43 میلیون TCT

-2.52%

268

Ruff

$0.01496

198 تومان445.57 هزار دلار14.66 میلیون دلار980.5 میلیون RUFF

0.59%

269

SmartCash

$0.01033

137 تومان246.3 هزار دلار14.61 میلیون دلار1.41 میلیارد SMART

1.88%

270

CWV Chain

$0.00422

56 تومان263.13 هزار دلار14.55 میلیون دلار3.45 میلیارد CWV

19.92%

271

Dentacoin

$0.00005

1 تومان19.85 هزار دلار14.55 میلیون دلار325.19 میلیارد DCN

-7.97%

272

Red Pulse Phoenix

$0.01752

232 تومان1.55 میلیون دلار14.53 میلیون دلار829.59 میلیون PHX

-0.31%

273

Bitcore

$0.84727

11,226 تومان3.64 هزار دلار14.5 میلیون دلار17.12 میلیون BTX

3.61%

274

Aeon

$0.91541

12,129 تومان13.39 هزار دلار14.49 میلیون دلار15.83 میلیون AEON

1.48%

275

PlayChip

$0.00103

14 تومان72.11 هزار دلار14.38 میلیون دلار14.01 میلیارد PLA

-3.46%

276

TokenCard

$0.47290

6,266 تومان946 دلار14.31 میلیون دلار30.26 میلیون TKN

-12.78%

277

Blocknet

$2.40

31,764 تومان122.03 هزار دلار14.08 میلیون دلار5.87 میلیون BLOCK

-6.60%

278

Credits

$0.08612

1,141 تومان1.52 میلیون دلار13.92 میلیون دلار161.6 میلیون CS

2.88%

279

Tierion

$0.03239

429 تومان776.33 هزار دلار13.88 میلیون دلار428.48 میلیون TNT

-3.35%

280

Matrix AI Network

$0.09248

1,225 تومان1.54 میلیون دلار13.87 میلیون دلار150 میلیون MAN

-6.47%

281

Bit-Z Token

$0.12777

1,693 تومان11.56 میلیون دلار13.87 میلیون دلار108.53 میلیون BZ

-2.94%

282

FOAM

$0.04857

643 تومان27.7 هزار دلار13.72 میلیون دلار282.52 میلیون FOAM

-0.74%

283

Tripio

$0.00372

49 تومان3.24 میلیون دلار13.65 میلیون دلار3.67 میلیارد TRIO

-1.84%

284

WhiteCoin

$0.05453

723 تومان309.95 هزار دلار13.64 میلیون دلار250.18 میلیون XWC

-3.40%

285

Bluzelle

$0.06417

850 تومان1.25 میلیون دلار13.29 میلیون دلار207.05 میلیون BLZ

2.75%

286

SIRIN LABS Token

$0.02699

358 تومان933.22 هزار دلار13.27 میلیون دلار491.82 میلیون SRN

-3.42%

287

Nucleus Vision

$0.00228

30 تومان701.43 هزار دلار13.22 میلیون دلار5.79 میلیارد NCASH

-0.22%

288

Viacoin

$0.56611

7,501 تومان892.82 هزار دلار13.1 میلیون دلار23.15 میلیون VIA

0.83%

289

MediShares

$0.01210

160 تومان160.44 هزار دلار12.91 میلیون دلار1.07 میلیارد MDS

-1.13%

290

DATA

$0.00145

19 تومان705.54 هزار دلار12.9 میلیون دلار8.91 میلیارد DTA

-1.21%

291

Wagerr

$0.07041

933 تومان3.23 هزار دلار12.87 میلیون دلار182.83 میلیون WGR

-4.80%

292

Nectar

$0.15558

2,061 تومان24.43 هزار دلار12.81 میلیون دلار82.35 میلیون NEC

-6.28%

293

Spendcoin

$0.03624

480 تومان2.62 میلیون دلار12.76 میلیون دلار352.12 میلیون SPND

-0.89%

294

Cube

$0.00187

25 تومان148.21 هزار دلار12.67 میلیون دلار6.77 میلیارد AUTO

-0.40%

295

Bezant

$0.02110

280 تومان261.12 هزار دلار12.53 میلیون دلار593.83 میلیون BZNT

-3.71%

296

TokenPay

$0.77637

10,287 تومان176.55 هزار دلار12.5 میلیون دلار16.09 میلیون TPAY

-13.02%

297

PumaPay

$0.00055

7 تومان300.63 هزار دلار12.49 میلیون دلار22.65 میلیارد PMA

-4.08%

298

Insolar

$0.38093

5,047 تومان732.07 هزار دلار12.38 میلیون دلار32.5 میلیون INS

-0.10%

299

SmartMesh

$0.00871

115 تومان120.46 هزار دلار12.32 میلیون دلار1.41 میلیارد SMT

-4.88%

300

DxChain Token

$0.00029

4 تومان359.72 هزار دلار12.27 میلیون دلار42.25 میلیارد DX

-0.59%