00: 00: 00

لیست کامل قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

  • حجم کل بازار : 286.19 میلیارد دلار
  • معاملات 24 ساعت : 55.54 میلیارد دلار
  • سهم بیت کوین : 57.26 درصد
  • تعداد ارزهای دیجیتال : 2,253
  • بازارهای فعال : 18,909
  • تعداد توکن ها : 719
محاسبه با نرخ
دلار آمریکا
در سنا :13,250 تومان
#نام کوینقیمتقیمت به تومان24 ساعتحجم بازارتعداد موجودتغییراتنمودار
2187

Minex

$0.00673

89 تومان? دلار0 دلار? MINEX

1.92%

2188

SIGMAcoin

$0.00164

22 تومان? دلار0 دلار? SIGMA

0.74%

2189

iQuant

$0.00412

55 تومان? دلار0 دلار? IQT

-0.05%

2190

Bastonet

$0.00000

0 تومان? دلار0 دلار? BSN

0.69%

2191

Dutch Coin

$0.00007

1 تومان? دلار0 دلار? DUTCH

0.00%

2192

Runners

$0.00009

1 تومان? دلار0 دلار? RUNNERS

14.18%

2193

ACChain

$0.01273

169 تومان? دلار0 دلار? ACC

0.00%

2194

CK USD

$0.53932

7,146 تومان? دلار0 دلار? CKUSD

0.65%

2195

Cropcoin

$0.00009

1 تومان? دلار0 دلار? CROP

0.59%

2196

FToken

$0.18575

2,461 تومان? دلار0 دلار? FT

-0.54%

2197

Haracoin

$0.00065

9 تومان? دلار0 دلار? HRC

20.15%

2198

Excaliburcoin

$0.00001

0 تومان? دلار0 دلار? EXC

44.16%

2199

EscrowCoin

$0.00729

97 تومان? دلار0 دلار? ESCO

-33.46%

2200

Esports Token

$0.00178

24 تومان? دلار0 دلار? EST

0.57%

2201

Ultra Salescloud

$0.00089

12 تومان? دلار0 دلار? UST

0.00%

2202

Atlantis Blue Digital Token

$0.91331

12,101 تومان? دلار0 دلار? ABDT

-0.37%

2203

PayDay Coin

$0.00019

2 تومان? دلار0 دلار? PDX

1.58%

2204

Obitan Chain

$0.00004

1 تومان? دلار0 دلار? OBTC

0.00%

2205

VeriDocGlobal

$0.00102

14 تومان? دلار0 دلار? VDG

7.46%

2206

YUKI

$0.00002

0 تومان? دلار0 دلار? YUKI

40.41%

2207

CottonCoin

$0.00308

41 تومان? دلار0 دلار? COTN

1.58%

2208

ABCC Token

$0.05539

734 تومان? دلار0 دلار? AT

-3.54%

2209

Coin2Play

$0.00111

15 تومان? دلار0 دلار? C2P

18.44%

2210

CariNet

$0.00301

40 تومان? دلار0 دلار? CIT

-20.79%

2211

Concierge Coin

$0.00059

8 تومان? دلار0 دلار? CCC

0.00%

2212

ALLCOIN

$0.00270

36 تومان? دلار0 دلار? ALC

0.65%

2213

Crypto Harbor Exchange

$0.00009

1 تومان? دلار0 دلار? CHE

7.06%

2214

Labh Coin

$0.00006

1 تومان? دلار0 دلار? LABH

0.00%

2215

X12 Coin

$0.00308

41 تومان? دلار0 دلار? X12

4.68%

2216

Pandemia

$0.00001

0 تومان? دلار0 دلار? PNDM

0.00%

2216

Neutral Dollar

$0.00000

0 تومان? دلار0 دلار? NUSD

0.00%

2217

Dragon Token

$3.60

47,743 تومان? دلار0 دلار? DT

-0.21%

2218

Delizia

$0.00017

2 تومان? دلار0 دلار? DELIZ

0.00%

2219

DarkPayCoin

$0.00725

96 تومان? دلار0 دلار? DKPC

1.11%

2220

Bgogo Token

$0.00216

29 تومان? دلار0 دلار? BGG

13.00%

2221

Hercules

$0.01630

216 تومان? دلار0 دلار? HERC

0.53%

2222

DEXTER

$11.88

157,418 تومان? دلار0 دلار? DXR

-11.74%

2223

QUSD

$0.10014

1,327 تومان? دلار0 دلار? QUSD

0.00%

2224

1X2 COIN

$0.16210

2,148 تومان? دلار0 دلار? 1X2

57.97%

2225

Cryptoinvest

$0.00113

15 تومان? دلار0 دلار? CTT

-46.60%

2226

Solareum

$5.16

68,413 تومان? دلار0 دلار? SLRM

0.00%

2227

OOOBTC TOKEN

$0.00675

89 تومان? دلار0 دلار? OBX

5.89%

2228

Locus Chain

$0.01899

252 تومان? دلار0 دلار? LOCUS

0.00%

2229

Decimated

$0.01200

159 تومان? دلار0 دلار? DIO

-5.19%

2230

pEOS

$0.06658

882 تومان? دلار0 دلار? PEOS

2.72%

2231

Hilux

$0.01439

191 تومان? دلار0 دلار? HLX

-3.26%

2232

Stellar Gold

$0.00843

112 تومان? دلار0 دلار? XLMG

-6.95%

2233

Atlas Token

$0.04592

608 تومان? دلار0 دلار? ATLS

0.40%

2234

Coineal Token

$0.00951

126 تومان? دلار0 دلار? NEAL

-5.40%

2235

Gratz

$0.00323

43 تومان? دلار0 دلار? GRAT

-0.03%

2236

TRUNK COIN

$0.00591

78 تومان? دلار0 دلار? TRO

-21.70%

2237

Krios

$0.03299

437 تومان? دلار0 دلار? KRI

-3.13%

2238

IZIChain

$0.08825

1,169 تومان? دلار0 دلار? IZI

5.80%